Kartje Kilo

2018 – Gevallen Held

In de wereld van het straattheater zijn levende standbeelden al lang niet meer weg te denken. Niemand heeft zich echter ooit de vraag gesteld wat de échte standbeelden hiervan denken. Kartje Kilo legde z’n oor te luister en is erin geslaagd hen een stem te geven…
Het standbeeld ‘Gevallen held met jonge maagd’ werd door de Belgische beeldhouwer Jérôme Devoldere ter ere van François
Verbeke gemaakt. François is als soldaat van het leger van Napoleon op 16 juni 1815 gevallen (gestruikeld over een loszittend steentje). Na jarenlang stilzwijgen hebben François en zijn jonge maagd Christine besloten om niet langer te zwijgen en iedereen die er voorbij komt zal dat geweten hebben…

Duration: 1h30

English:

2018 – Fallen Hero

You can’t imagine the world of street theatre world without living statues. However, no one has ever wodered what the real statues think of this phenomenon. Yet “Kartje Kilo” have been listening very carefully and has managed to give them a voice … The statue ‘ fallen hero with young virgin ‘ was made by the Belgian sculptor Jerome Devlodere in honor of François Verbeke. François died as a soldier of Napoleon’s army on 16 June 1815 (stumbled over a loose pebble). After years of silence François and his young virgin Christine decided to break the silence and everyone who comes by will know it.

Duration: 1h30


STRAATTHEATER KARTJE KILO is gespecialiseerd in “guerrilla-theater”: plotseling duiken ze op in het straatbeeld en zetten het publiek meteen op het verkeerde been. Voor je goed door hebt of dit nu al dan niet écht is, word je geconfronteerd met de meest absurde toestanden. Hierbij vormen verrassing, improvisatie en afwisseling de kernwoorden.

English:

STREET THEATRE KARTJE KILO is specialised in ‘guerrilla theatre’, they suddenly pop up and surprise you with plot twists and red herrings. Before you well and truly know, you’re faced with utterly absurd situations. Our key words are: surprise, improvise and versify.
STREET THEATRE KARTJE KILO can offer you any of our ten existing acts or an act made to measure.

Tags

#2018