Katakrak

2018 – L’Animalada

l’ Animalada, een collectie speeltuigen gebouwd met gerecupereerd materiaal. Dingen die we weggooien werden terug opgevist. Ze willen niet opgegeven en vergeten worden wanneer ze ouder worden. Ze ontsnapten aan hun triestig lot en werden speel-dieren. De schroothoop kreeg langzaam vorm, kleur, stukjes speeltoestel en heel veel vragen. Welk dier is dit? Hoe speel je het? Is het moeilijk? Kan je je inbeelden om kersen te geven aan een krokodil? Wil je de olifant helpen om de bloemen water te geven? Werd je ooit een bij, verloren in een bloemenveld? Indien dit alles vreemd lijkt, maar ook plezant, dan is het omdat je het verlangen van L’Animalada in je hebt. Sommige dieren geven je een knipoog. Speel je mee?

duur: 6 uur

English:

2018 – L’Animalada

“L’Animalada”, a collection of games bulided from recouperated materials. Some of the things we throw away have been revealed. They do not want to be abandoned and forgotten when they get older. They have escaped from their sad fate and have become gameanimals.
Scrap heap are slowly coming shapes, colors, bits of games and many questions. Which animal is it? How do you play? Will be difficult?
Can you imagine giving cherries to crocodile? Do you want to give your help an elephant to water flowers? Have you ever became a bee lost in a field of flowers? If all this seems strange but also funny is that you have the desire of L’Animalada inside and just get him out a solution. Some of the animals made you a wink. Do you play?

Duration: 6 h


Katakrak (Sp) komt van Tona, een stad, 60 km. van Barcelona gelegen, naar het binnenland. In de 80’s kwamen veel originele ideeën in de wereld van de speeltuigen uit deze stad, met inbegrip van de populaire Pesseta fair, de JocJoc fair, en ook het gezelschap “Guitox de 8”, waarvoor ze tien jaar werkten (1993-2003) en die voor hen de eigen start betekende.
Met de hulp van familie en vrienden werd Katakrak in 2004 opgericht door Sandra Sarda. In 2005 kwam David Gonzales aan boord om nieuwe spelen te creëren en het project te verrijken. In de vier volgende jaren brecht het gezelschap hun eerste twee collecties uit: “L’Animalada” and “Els Recicloperats”, bekend in Spanje en Catalonië waar ze ongeveer 270 voorstellingen gaven. In 2009
begon Sandra alleen te werken en ze deelde ideeën, conversaties en nieuwe projecten met Itinerània, La Cía, and Tombs Creatius. Het gezelschap begon de rest van Europa af te reizen en zelfs verder dan dat, met de hulp van Peppe Cannata die aan boord kwam als internationaal productie manager en met Silvia Cannata in Frankrijk. In 2013 voegden ze “Enginys Eko.poètiks” toe aan hun collectie en
begonnen ze workshops te geven (“Trastuss”). Dit werd een integraal deel van hun programmatie in 2016. Katakrak is een project dat gebouwd en gevoed werd door veel mensen, zowel vrijwilligers als betaalde krachten.

English:

Katakrak is from Tona, a town located 60 km from Barcelona, towards the interior. Many original ideas in the world of games came out of this town during the 80s including the popular Pesseta fair, the JocJoc fair, and also the company Guitox de 8, where we worked for a decade (1993-2003) and who gave us our start. Katakrak was founded in 2004 by Sandra Sarda, with support from family and friends. In 2005 David Gonzales came on board to create new games and help enrich the project. Over the next 4 years the company brought out their first two collections of games “L’Animalada” and “Els Recicloperats”, recognized in Catalonia and Spain, giving around 270 performances. In 2009 Sandra began to work alone and she shared ideas, conversations, and new projects with Itinerània, La Cía, and Tombs Creatius. The company began to travel to the rest of Europe and even further afield than that and with the help of Peppe Cannata, who came on board as International production manager, and with Silvia Cannata in France. In 2013 we added another creative collaboration to our collection “Enginys Eko.poètiks”. We also began teaching workshops “Trastuss”. That have became an integral part of
our programming in 2016 Katakrak is a project that has been built and nurtured by numerous people, both volunteer and paid.

 

Tags

#2018