La Banda De Otro

Yee-Haw

Yee-Haw is een enthousiaste schreeuw, een uitdrukking van vreugde, de zalige roep die ons naar het Oude Wilde Westen brengt… in Andalouisiana.
Ze zijn er klaar voor om zich te verdiepen in een muzikale wereld geïnspireerd op country, ragtime en bluegrass geluiden tijdens hun concert… en een speciaal concert, omdat je je niet kan voorstellen hoe de band-leden zijn. Een circusshow waarbij je het verschil niet kunt merken tussen de muzikanten, de jongleurs en de clowns.
Levend als vogelvrijverklaarden, werken ze zich altijd opnieuw in de problemen…
Het moet gezegd dat ze al hun creatieve middelen gebruiken (en dat zijn er niet weinig) om het gelach van de toeschouwers te stelen en hen tot hun medeplichtigen te maken.
Er is geen grote som uitgeloofd voor hun aanhouding, maar de gelukkigen die een concert van hun kunnen zien zullen genieten van een goede gevoelens, een grote hoeveelheid gelach en enkele andere verrassingen…

English:

Yee-Haw

Yee-Haw is an enthusiastic scream, an expression of joy, the onomatopoeic sound of bliss which transports us to The Old Wild West… in Andaluisiana.
They are about to deepen into a musical universe inspired by country, ragtime and bluegrass sounds where La Banda de Otro gives a concert… Quite a particular one, as it couldn’t be otherwise bearing in mind what its members are like. A circus show where it becomes impossible to differentiate the musicians from the jugglers from the clowns.
Living as outlaws, these people are always getting into trouble… It is said that they will use all their creative resources (which are not few) to steal the public’s laughs and make them the band’s accomplices.
There is not a big economic reward offered for their capture however, the lucky ones who may see them during one of their performances will enjoy some good chords, a big amount of laughs, and a few other surprises…


Er is niets dat we met zekerheid weten over deze groep of de leden ervan. Dichter bij de legende dan bij de werkelijkheid. Er wordt gefluisterd dat ze van ergens in West-Andalouisiana afkomstig zijn. Alhoewel, hun veelvuldige verplaatsingen maken het niet gemakkelijk een bepaalde plaats te vinden. Al op vroege leeftijd trokken ze op met een circus, wat hun malabaristische vaardigheden zou kunnen verklaren, maar voor een of andere reden besloten ze muzikanten na te doen. Alsof ze vogelvrij verklaarden zijn, zijn ze bijna voortdurend op weg om ergens een slag te slaan, maar een slag die zich meestal tegen een van hen keert…

La Banda De Otro

English:

Nothing we know exactly about this band or the origin of its members. Closer to the legend than reality, it is said among other things that its origin is somewhere Andaluisiana West. However, his frequent runaways do not be easy to find in a particular place. At an early age they run away with the circus, which could explain their malabarísticas skills, but for some reason they decide to impersonate musicians. As if they were outlaws, they walk almost always plotting a coup, coup that almost always ends up getting one of them …

La Banda De Otro

Advertenties