Laitrum Teatre

2018 – Micro – Shakespeare

Geïnspireerd op hun show “Capses”. Micro-Shakespeare is een verzoek van het National Theatre of Great Britain. Misschien ben je geïnteresseerd in wat je zal vinden in de boxen. Wel, je zal er werken van Shakespeare vinden, samengebald in … 8 minutes.
De toeschouwer achter de box ontvangt instructies via oortelefoons en beweegt de objecten volgens de gegeven instructies, zonder te weten waarom hij/zij doet wat hij/zij doet. De toeschouwers die aan de voorkant van de box zitten en de show bekijken genieten van een werk van Shakespeare, verteld via hun oortelefoons. Het verhaal komt levendig en echt dank zij de bewegingen van de “acteur”. Shakespeare zoals je het nooit
tevoren hebt gezien… met zin voor humor, liefde, dood, wraak, popcorn, publiek omgeschoold tot acteurs en heel veel applaus.
Micro-Shakespeare: een show, zeer moeilijk om uit te leggen, maar zeer plezant om te spelen. (beschikbaar in het Frans, Catalaans, Baskisch, Engels, Spaans, Duits, Portugees, Chinees en Nederlands.)

duur: 3 uur

English:

2018 – Micro – Shakespeare

Inspired on our show “Capses”, Micro-Shakespeare is a request of National Theatre of Great Britain. Maybe you are interested on what you are going to find inside the boxes. Well, you are going to find works of Shakespeare condensed in… 8 minutes! The spectator behind the box-theatre is going to receive instructions through the earpieces and is going to move the objects following the instructions without knowing why he/she does what he/she is doing. The spectators who are in front of the box-theatre watching the show are enjoying a work of Shakespeare through the earpieces. The story becomes real thanks to the movements of the “actor”. Shakespeare as you had never seen it before… with sense of humour, love, scheme, death, revenge, popcorns, public converted on actors and a lot of ovations.
Micro-Shakespeare: a very difficult to explain show, but very fun of performing! (Available in French, Catalan, Basque,
English, Spanish, German, Portuguese, Chinese and Dutch.)

Duration: 3h


LAITRUM Teatre (Sp) begon in 2007 als een onderzoeksinstrument voor podium-creaties.
LAI… in elk werk zoeken ze een niet-gangbare productie of een vernieuwende productie om bij het publiek emoties en sensaties los te weken.
TRU… verschillende gevoeligheden met verschillende gemeenschappelijk doelstellingen, die verschillende wegen onderzoeken om de podiumkunsten te beleven.
MMM… ze gaan verder met zoeken Micro-Shakespeare: vijf theaters opgevat als vijf kunstwerken. In elke box wordt een ander werk van Shakespeare gespeeld. De toeschouwers luisteren naar de show door oortelefoons gedurende de 8 minuten van elk werk.
De voorgestelde werken zijn: “Hamlet”, Macbeth”, Romeo and Juliet”, “The Tempest” and “A Midsummer Night’s Dream”.

English:

LAITRUM Teatre started in 2007 as an investigation tool for the scenic creation. LAI… They search in every work a non-common production or an innovator production in order to remove the public emotions and sensations. TRU… They are different sensitivities with different common aims, which work and investigate different ways to live the scenic arts. MMM… They continue searching. Micro-Shakespeare: five theaters conceived as five artworks. A different work of the autor is played in each box-theatre. The spectator is going to listen to the show through earpieces during the 8 minutes of each work. The works represented are: “Hamlet”, Macbeth”, Romeo and Juliet”, “The Tempest” and “A Midsummer Night’s Dream”.