Lucie Carbonne

2018 – Mon Opus 8

Een uniek en origineel circusnummer, waarbij Lucie haar twee artistieke gevoeligheden combineert: muziek en circus.
Ze interpreteert op de accordeon de muziek uit “de Winter” van de Vier Jaargetijden van Antonio Vivaldi en dit op het min of meer moeizaam evenwicht terwijl ze figuren maakt op de éénwieler. Klassieke muziek, herbewerkt voor accordeon die de
circustechniek in het daglicht stelt. En omgekeerd. Waarbij de voorstelling ten dienste staat van de emoties.

duur: 15 min

English:

2018 – Mon Opus 8

A unique and original circus act, where Lucie combines her two artistic sensibilities: music and circus. She interprets on the accordion the music from “Winter” in the four seasons by Antonio Vivaldi and this in a difficult balance while she create figures on the unicycle.
Classical music, reprocessed for accordion that puts circus technique in the highlight. And vice versa. Where the performance is at the service of the emotions.

Duration: 15 min


Lucie Carbonne (Fr)
Artieste op de éénwieler en accordeoniste. “MonOpus 8” : een interpretatie van de Winter van Vivaldi, op accordeon en éénwieler. “V 850” : circus- en straatvoorstelling met Compagnie Circonvolution “Ça veut dire qu’elle est belle !” : solo rond de kwestie : “Wat is vrouwelijkheid ?” Deelnames o.a. aan “Cabaret Express” van Prato.
Professionele artistieke opleiding aan het “Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme” en aan “l’École de Cirque de Lyon”.
Jazz-accordeon aan de muziekschool van Lomme. Accordeon solo, duo en orkest aan “l’école de musique de l’Union” (1998-2004).
Blokfluit, solfège en koor aan CNR, “Conservatoire National de Toulouse” (1997-2004).
Technische stages éénwieler met Julien Monney et Joachim Ciocca. Cursus amateurs-circus en creatie aan het Lido in Toulouse (1999-2009). Stages clownerie met Christophe Guétat (Cie des Veilleurs), Tom Roos, Heinzi Lorenzen, …
Hedendaagse dans aan het Gymnase – CDC Nord Pas de Calais (2014-2015)
Drie maal kampioen van Frankrijk, Monocycle Freestyle / Artistique in 2014, 2015 en 2016

English:

Lucie Carbonne (Fr): Artist on the unicycle and accordionist. “MonOpus 8”: is an interpretation of Winter by Vivaldi, on accordion and unicycle. “V 850”: is a circus and street performance with Compagnie Circonvolution “Ça veut dire qu’elle est belle!”: a solo around the question: “what is femininity?” Entries to “Cabaret Express” from Prato. Professional artistic training at the “Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme” and at the “l ‘ École de Cirque de Lyon”. Jazz accordion at the music school of Lomme. Accordion solo, duo and Orchestra at “l’ École de musique de l’Union” (1998-2004). Flute, solfeggio and chorus to CNR, “Conservatoire National de Toulouse” (1997-2004). Technical internships unicycle with Julien Monney et Joachim Ciocca. Course amateurs-circus and creation at the Lido in Toulouse (1999-2009). Internships clowning with Christophe Guétat (Cie des Veilleurs), Tom Rose, Heinzi Lorenzen, … Contemporary dance at the Gymnase – CDC Nord Pas de Calais (2014-2015). Three times champion of France, 2014, 2015 in Monocycle  Freestyle/Artistique in 2016.