Man in pak Producties

2018 – De Wasman

Een man in pak met een schort en wasbak voorgebonden vraagt mensen vriendelijk of hij hun handen zou mogen wassen. Zodra iemand de mouwen opstroopt begint het
wasritueel. Een verwennerij die men meestal alleen als kind heeft gekend.
Zo ontstaat er een intieme, soms zelfs confronterende ervaring op straat. Waarna de mensen ontspannen en met fris ruikende handen weer verder gaan.

duur: 45 min

2018 – De rolstoel taxi

Deze Taxi zorgt ervoor dat niet alleen uw benen weer tot rust komen maar ook uw hoofd. Een vriendelijke chauffeur zal er voor zorgen dat u comfortabel zit en u op uw plaats van bestemming komt of gewoon een ronde maakt door de mooie straatjes van de stad. Onderweg mag u luisteren naar de rustgevende stem die uit de koptelefoon komt. Hij neemt u weg uit de drukke mensenmassa en brengt een zee van ruimte in uw
hoofd. Na ongeveer 4 minuten bent u compleet tot rust en vol energie om nieuwe dingen te gaan ontdekken.

duur: 45 min

English: 

2018 – Washing Man

A man in suit with an apron and washbasin tied up, asks people kindly if he can wash their hands. As soon as someone rolls up
their sleeves, the washing ritual begins. A ritual that one usually only knowns as child. This creates an intimate, sometimes even confrontational, experience on the street. After which people relax and continue with freshly smelling hands.

2018 – The Wheelchair Taxi

This Taxi ensures that not only your legs but also your head can rest. A friendly driver will ensure that you are comfortable and you arrive at your destination or will simply make a tour in the beautiful streets of the city. On the way you can listen to a soothing voice in the headphones. It takes you far away from the crowded streets and into a sea of space in your head. After about 4 minutes you are completely relaxed and full of energy to go and discover new things. 

Duration: 45 min

 


Man in pak Producties  (Nl) – Sinds 2013 zijn zij veel te vinden op menig festival, boulevard en evenement.
Al hun performances zijn gebaseerd op behoeftes. Zij geven de service die u nodig hebt, gratis maar misschien wel wat ongemakkelijk. Pim Kromhout (23 jaar) maakt interactief straattheater onder de naam Man in pak Producties. Sinds 2012 is hij actief in de evenementen-branche. Daarvoor studeerde hij aan een leisure en hospitality opleiding en liep er stage in verschillende animatie-teams op campings. Na zijn studie begon hij direct met het opzetten van Man in pak producties.
Pim houdt zich bezig met decoratie, productie maar vooral met straatperformances.

English:

Since 2013 they can be found on many a festival, street and event. All their performances are based on your needs. They provide the service you need, free of charge, but perhaps a bit uncomfortable. Pim Kromhout (23 years old) makes interactive street theater under the name of “Man in Pak Producties”. Since 2012 he has been active in the Events. Before that, he studied leisure and hospitality training
and did internship in various animation teams at campsites. After his studies, he immediately started setting up Man in pak productions.
Pim is involved in decoration, production, but especially in Street performing.