MattatoioSospeso

Tu me fais tourner la tête

Op het podium een oude Chagall, het einde zal het begin zijn. Een man die eindeloos zocht om telkens opnieuw zijn verloren geliefde te schilderen, zijn vrouw “Bella” in de “Promenade”. Maar hij kan het niet, ze is er niet meer. In zijn dromen probeert hij haar terug te vinden, de verloren liefde opnieuw te creëren op het doek. Maar vaak draaien deze dromen op nachtmerries uit. Onze oude Chagall wordt een marionetten-speler, de maker van zijn eigen dromen. Een weemoedige schepper van een plezante droom waarin hij Bella en zijn alter ego, de jonge Chagall, ontmoet. Maar ze ontsnapt hem telkens weer, misschien omdat het verlies niet het einde is, maar een nieuw begin… Een nieuwe creatie , vrij geïnspireerd op de schilderijen van Chagall. Om de liefde te ontdekken via vliegende acrobatie. Om in de vlucht de poëzie van de liefde en het belang van het dromen te vangen. Een voorstelling zonder tekst in verschillende taferelen, voor een publiek van alle leeftijden (vanaf 6 jaar). Duur: 1 uur.

English:

You make my head spin

On stage an old Chagall, the end will be the beginning. A man who eternally try to find his love painted on the “Promenade” but he can not, there is no longer her, with her it was over. And then perhaps in dreams it becomes possible pursuit, recreate that love. But dreams often turn into nightmares. Our old Chagall becomes puppeteer, builder of his dream itself. A melancholy demiurge of a fun dream where he meets Bella and her alter ego, the young Chagall. Or maybe there is still a perpetual flight… perhaps because the loss is not the end but a new beginning… New Creation Freely inspired by Chagall flying lover painting. To discover love through flying acrobatic like a never ending dream. To tap in flight the poetry of love and dreams.
A show built for images aimed at children and adults from 6 years and over. Unspoken Playing time 1h.


MATTATOIO SOSPESO werd opgericht door Marco Mannucci in 2006, en werkt telkens in een ontmoeting met andere artiesten. Klimmen, acrobatie, straattheater, theater die het ordinaire overschrijdt, poëzie en circus zijn enkele van de voornaamste ingrediënten. Mattatoio vliegt over gevels van torens, paleizen en kastelen… en het leidt telkens tot nieuwe voorstellingen in relatie tot de architectuur, waarbij deze alternatieve plaats een theaterpodium wordt. De persoon die opgehangen is, het opgehangen zijn is de non-plaats waar de wetten van de zwaartekracht breken. Dit brengt het publiek en de architectuur, het voorwerp van de voorstelling, in een andere dimensie, een soort droomwereld waarin alles kan gebeuren, er zijn geen regels: je zweeft, je dagdroomt. Deelname aan buitenlandse festivals:
Fiesta del Pilar (Zaragoza) – Esbaiolat festival esterri d’aneu (Catalunya)
Nuit blache 59 Rivoli (Paris) – Fete de la musique 59 rivoli (Paris)
Aurillac (France) – Theater aan Twater (Belgium)
Fira Mediterrania (Catalunya) – Chalon Dans La rue (Frankrijk) – Teatre Panova (Rusland).

English:

MATTATOIO SOSPESO is a flying company founded by Marco Mannucci in 2006, working each time thanks to the encounter of other artists. Climbing, acrobatics, street theatre, theatre, out of the ordinary Poetics and circus are some of its principal ingredients. Remembering the suspended views of Chagall, Mattatoio becomes airborne to fly on the façade of towers, palaces, castles. Every time it invents new performances dedicated to the architecture that “houses” it and turns this alternative space in a theatre. The suspended, the suspension is the non-place where the law of gravity breaks. This takes the public and the architecture, the object of performance, into another dimension. A dream-like dimension where everything can happen, there are no rules: you fly, you daydream. Participation at foreign festivals:
Fiesta del Pilar (Zaragoza) – Esbaiolat festival esterri d’aneu (Catalunya)
Nuit blache 59 Rivoli (Paris) – Fete de la musique 59 rivoli (Paris)
Aurillac (France) – Theater aan Twater (Belgium)
Fira Mediterrania (Catalunya) – Chalon Dans La rue (France) – Teatre Panova (Russie)

Advertenties