Merci Madame

Tact’ils

Een solo-straattheatervoorstelling, mobiel, zonder woorden, burlesk en ontroerend. Mijnheer, een kleine vijftiger, alleen, gevoelig, zoekt met de vingertoppen om een moment van geluk te delen. Hij zoekt ook zijn weg, zijn hond en zijn schone. Deze die slechts ogen heeft voor hem. In zijn handen heeft hij jouw lot, zijn witte wandelstok en zijn bloemenruiker. De bloemenkunst is wat hij het beste vond om “dank u” te zeggen, “goeiedag” en “wie ben jij” te zeggen.

English:

Tact’ils

A solo street theater performance, mobile, without words, burlesque and emotional.
A man in his fifties, alone, vulnerable, is searching to share a moment of happiness.
He is also looking for his way, his dog and his beauty. Those who only have eyes for him. He has your faith, his white cane and a bouquet in his hands. Floral art is what a way to say “thank you” to say “hello” and to say “who are you”.


Merci Madame werd opgericht in 2015 door Jean-François Geubel (Cie d’Outre-Rue – straattheater), MIRJ (“Musée International du Râteau de Jardinage), Trivelin (folk- en middeleeuwse muziek), Coïncidence (Franse chansons), MIM (Musée des Instruments de Musique Bruxelles)… met de bedoeling om verschillende artistieke vormen te ontzuilen: het straattheater, fotografie, objecten, muziek, exposities, musea, dans, …
De spil van dit alles, de belangrijkste decor, is de straat. Daar waar de mensen leven. Het publiek ontdekt een andere manier om de dingen te zien die ons omringen en dit via interactieve en/of eigenzinnige tentoonstellingen, door middel van straattheater waarbij het publiek ook acteur wordt of via muzikale interpretaties buiten het gekende kader… maar altijd met de intentie de dingen anders te bekijken.
De esthetiek is altijd aanwezig, net als het plezier, de nieuwsgierigheid en het eigenzinnige.

English:

Merci Madame was founded in 2015 by Jean-François Geubel (Cie d’Outre-Rue – street theater), Mirj (“Musée International du Rateau the Jardinage) Trivelin (folk and medieval music) Coïncidence (French songs), MIM ( Musée des Instruments de Musique Bruxelles) … with the intention to reveal different artistic forms: street theater, photography, objects, music, exhibitions, museums, dance, …
The most important setting is the street. That’s where the people live. The audience will discover a different way to see the things that surround us and this through interactive and / or quirky exhibitions. It is street theater where the audience is the artist through musical interpretations… always with the intention to look at things in a different perspective.
Aesthetics, fun, curiosity and self-will are present.

 

Advertenties