PereHosta

2018 – Open Door

Een deur verschijnt vanuit het niets… wat een unieke gelegenheid om ze te openen en te weten wat er zich aan de andere kant bevindt. Maar het draait erop uit, de andere kant,
daar is “wij”, ons dagelijks leven… en een excentrieke figuur, plezant, surreëel en met geestige momenten.
De eenvoud van de deur neemt ons mee naar plaatsen waar de verbeelding komt en gaat. Het zoeken van deze alledaagse clown is de manier waarop het gezelschap werkt, teneinde hun zeer persoonlijke visie op de wereld te geven door middel van menselijke gebaren en gedrag.
In het licht van eenzaamheid en isolatie, kenmerken van onze tijd, zijn we genoodzaakt om optimisme en humor te ontdekken, verborgen in de verveling van de routine.

duur: 35 min

English: 

2018 – Open Door

A door appears out of nowhere… what a great opportunity to open it !, and know that there is the other side. But it turns out the other side there is us, our daily life… and an eccentric character, funny, surreal and witty moments… that brings the door leaves here and there the need transported the fun. With the simplicity of the door, take us to places where imagination comes in and out. The research of this daily clown is the manner the company has undertaken, in order to explain its particular vision of the world through human gestures and behaviour. Facing isolation and loneliness, as main features of our times, we are committed to discover optimism and humor hidden in
the routine’s boredom. Open Door nieuwe 0:35 h act/new show/spectacle nouveau 

Duration: 35 min


PereHosta 

(Sp)

TAL COM SÓC is de hoeksteen van een project met stijl, gekenmerkt door “ernstige” humor. Daarmee wil PereHosta zijn kijk op de wereld geven en op de mensen die de wereld bewonen. Dit vanuit een humoristisch perspectief om de absurde aspecten van het dagelijkse leven te belichten. Vanuit dit zoeken als clown maakte hij de show “OUT!”, gebracht op onder andere Theatrical Fair of
Tarrega, Perpignan Festivals, Seville Fest, Cos de Reus, …
In de straatshow “Postal Express”, geregisseerd door Sophie Bortwich en met de medewerking van Pierre Pilatte, speelt hij met beeldspraak en eenvoud. Deze twee elementen gebruikt hij om de alledaagse realiteit uit te leggen, ermee in interactie te gaan en een glimlach uit te lokken. In 2012 brengt hij “PÀJARU l’any 2012”, een co-productie met El Canal en uitgebracht door Temporada Alta 2012: een visuele show waarin de clown beelden brengt die onszelf projecteren in de eenvoud en het emotionele dat ons definieert als menselijke wezens. Laten we ons verleiden door deze personages en hun werelden… deze van de clowns.

English:

PereHosta : TAL COM SÓC is the cornerstone of a project with style, charecterized by a serious humor, as we prefer to call it. Through it the perehosta company pretends to show his view of the world and of those characters that inhabit it from a humorous perspective in order to highlight the absurd aspects of everyday life. Starting with the reasearch of this clown, his universe evolves to the show at OUT! – which was presented at the Theatrical Fair of Tarrega, Perpignan Festivals, Seville Fest, Cos de Reus, among other festivals and theaters -.With the street production of POSTAL EXPRESS, directed by Sophie Bortwich with the collaboration of Pierre Pilatte, he plays with imagery and simpleness. He uses these two former elements as resources to explain everyday reality and interact with it, seeking to grasp truths and smiles . Highlighting the humour’s research and investigation, he presented PÀJARU l’any 2012 in 2012 – a
co-production with El Canal, and released by Temporada Alta 2012 -. Essentially, a visual show where the clown plays and creates images that project ourselves from the simpleness and emotionalism that describes us as human beings. Let us be seduced by these characters and their worlds … the clown’s ones.