Peter Gusta and Nila Hoop

2019 – Fiammifero

In deze vuurshow brengen vuurspuwer Peter Gusta en Nila Hoop een zachte ode aan de magie van vuur. In een verhaal over liefde en verliefdheid, over zachtheid en passie weten Peter en Nila de kracht van vuur te combineren met de elegantie van dans. De voorstelling bevat heel wat hoogstaande vuurtechnieken waaronder: vuurspuwen, vuureten, vuurzweep, rope-dart, vuurhoepels en veel meer. Deze vuurshow heeft aangepaste belichting en geprogrammeerde vlammenwerper. Zij voorzien zelf alle techniek. (muziekinstallatie, computer gestuurde belichting en vlammenwerpers)

duur: 20 min.

Over Peter Gusta & Nila Hoop (BE): Peter Gusta en Nila Hoop zijn beide al meer dan 10 jaar bezig met vuurshows en andere animaties op professioneel niveau. En volgen mekaars werk al minstens 5 jaar met bewondering en waardering. Het was dan ook een kwestie van tijd vooraleer de eerste samenwerking er zou komen. In het najaar van 2017 is hun eerste voorstelling in première gegaan. Fiammifero (Italiaans voor lucifer) was een feit. Peter Gusta heeft in het verleden reeds 2 keer deel genomen aan De Gevleugelde Stad met zijn organisatie Straattheater Krijmfresj. De eerste keer met hun mini mentalisme theater ‘Chapiteau Charlatan’ en later met het Vuurspektakel Mondria. Ook Nila Hoop is niet aan haar proefstuk toe. Als 10 jaar is zij zeer geëngageerd bij het vuurcollectief ‘De Vuurmeesters’, een vaste waarde in Ieper. Daarnaast heeft ze ook in 2015 deelgenomen aan de Gevleugelde Stad als performer in de vuurvoorstelling Aurora Tornalis.

ENGLISH

In this fire show, fire-eater Peter Gusta and Nila Hoop bring a soft ode to the magic of fire. In a story about love and infatuation, about softness and passion, Peter and Nila know how to combine the power of fire with the elegance of dance. The show contains a lot of high-quality fire techniques
including: fire spitting, fire, fire whip, rope dart, fire hoops and much more. This fire show has adapted lighting and programmed flamethrower.
They provide all the technology themselves. (music installation, computer controlled lighting and flame throwers)

duration: 20 min.

About Peter Gusta & Nila Hoop (BE): Peter Gusta and Nila Hoop have both been busy for more than 10 years with fire shows and other animations on a professional level. They have followed each other’s work for at least 5 years with admiration and appreciation. It was only a matter of time before the first collaboration would come. In the autumn of 2017 their first performance premiered. Fiammifero (Italian for match) was a fact. Peter Gusta has already participated twice with his organisation Street Theater Krijmfresj. The first
time with their mini mentalism theater ‘Chapiteau Charlatan’ and later with the Fire Spectacle Mondria. Nila Hoop has got a lot of experience. For 10 years she has been very committed to the fire collective ‘De Vuurmeesters’, a fixed value in Ypres. In 2015 she also played here as a performer in the fire show Aurora Tornalis.
Categorieën: