Peus de porc

Peus de porc2018 – I-MAG 341. A Rocket to fire your imagination

Het team van de I_MAG 341 raket is klaar om de passagiers meer dan 80.000 km. hoog te brengen om hen de aarde te laten zien vanop een afstand. Wil je een astronaut zijn? Maak je dromen waar! De Speciale Raket, een raket om jouw verbeelding
in vuur en vlam te steken! Prijs “DRAC D’OR FOR THE BEST SCENOGRAPHY” Fira de Titelles de Lleida 2017 “Wegens het nauwgezet en onberispelijk werk bij het uitwerken van een gewaagd voorstel.”
I-MAG 341 is een raket en zijn lanceerbasis is geïnstalleerd in jouw gemeente. Een one-man-straat-show die het publiek de gelegenheid biedt om gedurende drie minuten dezelfde gevoelens te beleven die een astronaut ervaart wanneer hij naar de ruimte vliegt. Een installatie om een lach uit te lokken. Wie verwacht een echte raket te zien op het stadsplein of op het basketbalplein? Iedereen droom wel eens ervan om een astronaut te zijn en in de ruimte te reizen.
Dank zij de I-MAG 341 raket maken we deze droom waar!

English: 

2018 – I-MAG 341. A Rocket to fire your imagination

The team of the I-MAG 341 rocket is ready to raise passengers over 80,000 kilometres height to be able to see the earth from a distance.
Do you want to be an astronaut? Make your dream come true! The Special Rocket, a rocket to fire your imagination. Prize “DRAC D’OR FOR THE BEST SCENOGRAPHY” Fira de Titelles de Lleida 2017 “Due to a painstaking and flawless work when elaborating a
risky proposal.” I-MAG 341 is a rocket and its launch pad installed in your village. A one-man street show that offers to the audience the
possibility of living during 3 minutes the same feelings that an astronaut experiences when flying to the space. An installation to raise a laugh. Who expects to see a real rocket in the town square or on the basketball court? Everyone dreams of being an astronaut and
traveling to the space some time. Thanks to I-MAG 341 rocket, we make this dream come true.

 


Peus de porc (Sp)

Hij heeft al een lange carrière achter de rug met de gezelschappen Ne Me Títera Pas, Antigua y Barbuda en verschillende televisie-producties. Nu combineert Xesco Quadras zijn kennis van techniek met de passionele wereld van het poppentheater in dit nieuw solo-project.

English:

Peus de porc (Sp). With a long career with the companies Ne Me Títera Pas, Antigua y Barbuda and various television productions, Xesco Quadras combines his knowledge of engineering with the passionate world of puppets in this sole project.