Ponten Pie

ùm

2018 – ÂRTICA

ÂRTICA is een niet-conventionele show, zonder tekst, waarin de theaterervaring een sensitief avontuur wordt. Een oude houten barak verbergt een geheim dat enkel zal geopenbaard worden aan wie erin gaat. De toeschouwers worden verwelkomd door
eigenaardige figuren, die hen uitnodigen om binnen te gaan in hun huis. Elke toeschouwer krijgt een warme jas om hem te beschermen tegen de koude (6°) in de barak. De jassen zijn oud en gescheurd, gestapeld in de barak alsof ze in een vuilnisbak
liggen. Na elke jas nauwkeurig bekeken te hebben, vinden ze de ziel, de levensdraad van elk van hen. Met een speciaal apparaat kunnen ze het laatste verhaal lezen dat elke jas meemaakte vooraleer in de barak zijn beland. Hun laatste levensadem. Op mysterieuze wijze komen hun verborgen verhalen tot leven.
Een unieke belevenis en een set die onverwacht verandert. Dit is de plaats waar de koudste verhalen evolueren in de warmste herinneringen uit ons leven. Voor onze ogen opent een venster en laat ons binnen in een nostalgische en poëtische wereld.

duur: 55 min

English: 

2018 – ÂRTICA

ÂRTICA  is a non-conventional show, without text, where the theatrical experience becomes a sensitive adventure. An old wooden shed holds a secret that will only be disclosed to those who get in. The audience will be welcomed by curious characters, who will invite them to enter their home. Each spectator will wear a warm coat to protect them from the cold (6ºC) inside the shed. The coats are all old and broken, thrown into the shed as if it was a rubbish container. After checking them thoroughly, the characters find the “soul thread” of every single coat. With the help of a particular device, they can read the last story that the coat experienced before arriving to the shed. Their last breath of life. In a mysterious way, the stories hidden behind the threads become alive in the shed. A unique experience and a set that changes unexpectedly. This is the place where the coldest stories evolve into the warmest memories of our lives. In front of our eyes, a window will open and will let us in a nostalgic and poetic world.

Duration: 55 min


Ponten Pie (Sp)

Ponten Pie is een gezelschap dat werd opgericht en wordt geleid door acteur Sergi Ots. Het gezelschap is een platform voor hem om persoonlijke projecten in de podiumkunsten naar buiten te brengen. Dit was zijn persoonlijke en onafhankelijke plaats waar hij naar op zoek was om nieuwe dingen te creëren. Het doel van Ponten Pie is ongewone voorstellingen te brengen en het publiek te bereiken door hen direct bij het verhaal te betrekken. In Sergi’s creaties werkt de visuele esthetiek op een krachtige manier. Hij geeft de figuren een
dramatische waarheid, zowel in de tekst van de voorstelling als in hun lichaamstaal en plaatst elke voorstelling in een eigen authentieke kleine wereld. In de projecten van Ponten Pie worden verschillende theaterdisciplines gecombineerd en ze gebruiken een nieuwe theatertaal.

English: 

Ponten Pie is a company founded and directed by the actor Sergi Ots. The company is a platform for this artist to carry out personal projects related to the performing arts. This is the personal and independent space for creation he was searching for. Ponten Pie’s goal is to create unusual performance and staging, reaching out for the audience by directly involving them in the story. In Sergi’s creations, the visual aesthetics works in a powerful way. He gives the characters a dramatic truth, in the text as well as in their body performance,
turning each piece into an authentic small world. In Ponten Pie’s projects, different theatre disciplines combine and speak through a new theatrical language.