PuntMoc

2018 – GagsOnTrix!

Een voorstelling voor volwassenen en jeugdigen, om van te genieten met de familie en vrienden. De plasticiteit van de personages en de onverzadigbare bewegingen van de acteurs palmen de toeschouwers in, ongeacht hun leeftijd en origine.
De spelers zijn in een constante staat van metamorfose, van menselijk tot dierlijk; van dierlijk tot energetisch; van energie tot lach en verder… een oneindigheid aan personages, dieren, surrealistische situaties, concerten, dieven, spanningen, …
Dit alles in een ongelooflijk ritme en met surrealistische humor.
Een eenvoudige setting, zonder decor of woord: enkel drie acteurs in hun pure gedaante, een spel van verleiding waarin we door hun verbeelding worden geleid naar waar en met wie we wensen te zijn.
Doorgedreven fysiek spel, een voorbeeld van pure mime en een grote zin voor humor! Een nauwgezet script, gecreëerd door ritmes en geluiden gecombineerd met  verschillende registers van lichaamsbewegingen.

duur: 30 min

English:

2018 – GagsOnTrix!

An adult and youth show to enjoy with family and friends. The plasticity of the physical figures and the insatiable movement of the interpreters embark the spectators, whatever their ages or origins are. The characters are in a constant state of metamorphosis from human to animal; animal to energy; from energy to laughter and beyond… an infinity of characters, animals, surrealist situations, concerts, thieves, tensions … The whole with a frantic rhythm and surrealistic humor. An original proposal, without any scenic element nor word: just three actors in their pure state, a game of seduction in which, through their imagination, lead us where and with whom they wish it. A show whereby the viewer perceives a notable physical work, an example of pure mime and a big sense of humor. The main focus of the show is the precisely choreographed script, created by rhythms and sounds combination with different registers of corporal movements.

Duration: 30 min


PuntMoc

(Sp) : Het gezelschap PuntMoc werd in 2001 opgericht door de Boada broers, die hun eigen scripts spelen en schrijven. PuntMoc is een theatergezelschap, totaal gefocust op komisch fysiek theater en absurde humor.
Tot op heden hebben de Boada broers vier shows gemaakt voor zowel openlucht als voor theaters en maakten ze voorstellingen en sketches, aangepast aan verschillende gelegenheden.
Het gezelschap werkt aan hedendaagse en tijdloze evenementen, met een kritische en moderne kijk, en als voornaamste wapens: humor en mime. Al hun creaties zijn volledig zelf gemaakt: het origineel idee, het script en de interpretatie.

English:

Punt Moc company was born in 2001 and founded by the Boada brothers who act and write their own scripts. PuntMoc was conceived as a theater company, totally focused on comicphysical theater and absurd humor. To date, the Boada brothers have created four shows in
outdoors and theaters as well as performances and sketches adapted to several occasions. The company works on questions of current and timeless events, with a modern and a critical point of view. This way, it deals with deep thoughts thanks to its weapons of predilection:
humor and mime. All their creations are self-made; original idea, script and interpretation. All by PuntMoc.