RavArt

Tom, Tom & de Bombardon

“Tom en Tom zijn oud. Zo oud dat ze zelf niet meer weten hoeveel jaar ze zijn. Gewapend met een Bombardon met daarin een draai-orgeltje struinen ze de straten en pleinen af. Hun liedjes spelen ze voor oudjes, jonkies, mooie vrouwen en deugnieten. Wees niet verbaasd als ze een dansje met je maken”
Tom, Tom & de Bombardon is een fysiek maskervoorstelling. Onder regie van Craig Weston werkten de acteurs aan een mobiel (bejaard) duo dat opgemonterd door het leven gaat. Onder het motto ‘we mogen en kunnen alles, want morgen sterven we’, gaan de mannen vol zelfvertrouwen over straat. De spelelementen worden aangereikt vanuit het publiek of de locatie en al improviserend omgezet in scènes. Met een reuzentuba en een koffer met muziekrollen werken ze zich over stoeprandjes, opstapjes en andere gewoonlijke barrieres voor 100-jarigen. Ondertussen kijken ze hun ogen uit. Voor de gelukkige maken ze hun koffer open en mag er een muziekrol gekozen worden.

English:

Tom, Tom and the Bombardon

“Tom and Tom are old. So old that they no longer know how old they are. Armed with a Bombardon containing a rotary-organ they scour the streets and squares. They play their songs for old people, youngsters, beautiful women and rascals. Don’t be surprised if they do a dance with you.”
Tom, Tom & the Bombardon is a physical mask representation. Directed by Craig Weston the actors worked on a mobile (elderly) duo who go cheerful through life.
Under the motto “we must and can do everything, because tomorrow we die,” the men go down the street full of confidence. The game elements are provided by the public or the location and converted into improvising scenes. With a giant tuba and a suitcase with sheet music they stroll over sidewalk edges, steps and other barriers like other 100-year-olds. For some, they open their suitcase and they can choose a sheet.


De off-stage theatergroep RavArt werd twee jaar geleden opgericht door Femke Ravensbergen uit Amsterdam. Nadat ze in 2005 afstudeerde aan de theateracademie ArtEZ in Zwolle speelde ze in straattheater- en muziekvoorstellingen voor o.a. Close Act, Aardlek, Het 5e Kwartier/De Karavaan (Titia Bouwmeester) en Amarins & le gatte negre. Voor haar reeks voorstellingen met de bejaarde heren Tom, Tom en Tom werkte Femke samen met Suzanne Bakker (o.a. Golden Palace). Actrices Inge Voskamp (Poolse Vis en Merkx en Dansers) en Sophie Bakker (Heer Otto) vulden het spelersteam aan. De mobiele act Tom, Tom & de Bombardon speelde afgelopen zomer door heel Nederland en Belgie en won de 3e prijs op het internationale straattheaterfestival in Meppel. Dit najaar krijgt de tweeling er een broertje bij en gaan de humoristische karakters vormen van de 20 minuten durende straattheatershow ‘Tom, Tom, Tom & de Grote Striptease Show.

English:

The off-stage theater RavArt was founded two years ago by Femke Ravensbergen from Amsterdam. After she graduated in 2005 at the theater academy ArtEZ in Zwolle she played in street theater and music shows like Close Act, Aardlek, The 5th Quarter / The Caravan (Titia Bouwmeester) and Amarins & le gatte negre. For her series of performances she played with the elderly gentlemen Tom, Tom and Tom Femke worked with Suzanne Bakker (Golden Palace). Actresses Inge Voskamp (Polish Fish and Merkx and Dancers) and Sophie Bakker (Mr. Otto) joined the team. Last summer the mobile act Tom, Tom & the Bombardon played throughout the Netherlands and Belgium and won the 3rd prize at the international street theater festival in Meppel. This fall, the twins are getting a little brother and are the humorous characters of the 20-minutes street theater show “Tom, Tom, Tom & The Great Striptease Show.”

Advertenties