Restvorm

Tetra Town

Tetra-Town is een hangplek voor alle leeftijden. Het is een theatrale recyclewereld waar van alles gemaakt wordt van Tetrapakken; de lege drank dozen.
Je kunt er lekker zitten in een Tetra-strandstoel om onder de Tetra-parasol te genieten van de bijzondere Tetra-sfeer. En op het Tetra terras worden gezellige country plaatjes gedraaid op een ouderwetse pick up.
Elke bezoeker van het Tetra-dorp kan z’n eigen hoed of pet maken onder deskundige begeleiding van de tetra-werkers. Met dit eigen-gemaakte hoofddeksel op zwermen de tetra-bezoekers uit, en nemen zo de tetra-vibe mee over het festivalterrein.

English:

Tetra Town

Tetra-Town is a hangout place for all ages. It is a theatrical recycle world where everything is made of Tetra-packs; empty cartons.
You can sit in a Tetra-beachchair and chill under the Tetra-parasol to enjoy the special Tetra-atmosphere. And at the Tetra-terrace, you will hear cozy country tunes played on an old-fashioned pickup.
Any visitor of the Tetra-village can make its own hat or cap with the professional guidance of the Tetra-workers. With this hat, they can take the Tetra-vibe along the festival site.


Restvorm is de nieuwe naam waarmee Karin Arts en Richard Neef hun energie bundelen om nieuwe voorstellingen, recycling kunst en bijzondere projecten te lanceren.

Richard en Karin vormen in het dagelijks leven een gezin samen met twee kinderen, de hond en een poes. Omdat het voor hen onmogelijk is om werk en prive gescheiden te houden kiezen zij ervoor om te leven zoals ze werken. Restvorm is een familiebedrijf waar alles en iedereen ingezet wordt om te komen tot het beste resultaat.
Restvorm staat voor hergebruik, het opnieuw vorm geven aan restmaterialen. Maar Restvorm is ook het gebruik maken van de visuele en conceptuele gaten van de waarneming. Deze gaten vullen ze met humor en magie. De bezoeker, die ook altijd deelnemer is in hun belevenistheater krijgt deze omdraaiing van de feiten op een aangename manier over zich heen.

English:

Rest Form is the new name of the duo Karin Arts and Richard Cousin. With their energy they want to launch new shows, recycling art and special projects. 

In every day life, Richard and Karen are a family with two kids, a dog and a cat. It is impossible for them to keep work and private life separated so they choose to live like they work.
Restvorm is a family business where everything and everyone is used to achieve the best results.
Restvorm stands for recycling and reshaping residual materials. But Restvorm is also the use of visual and conceptual holes of  observation. These holes are filled with humor and magic. The visitor, that also participates in their show, gets to see this reversal of facts in a pleasant way.

Advertenties