Rudi

2018 – Shit Happens

In het begin lijkt alles goed te gaan maar dat blijkt maar schijn wanneer RUDI merkt dat er problemen zijn met zowat alles in zijn WC-hokje. Hals over kop probeert hij op de meest spectaculaire wijzen te ontsnappen uit het hokje. Onder de deur, over de deur, door het toilet, … iedere mogelijke manier passeert zowat de revue. Lukt het hem of blijft hij eeuwig op zijn toilet zitten?

Sander De Cuyper (Cie Ea Eo, Pol & Freddy), Niels Reynaert (Duo Berlingo),

Decor ism De Vuurmeesters.

duur: 30 min

English:

2018 – Shit Happens

At first everything seems to go well but that appearances are deceiving as RUDI notices that there are problems with just about everything in his toilet. He tries to escape from the cubicle in the most spectacular ways. Under the door, over the door, through the toilet, … every possibility is covered. Will he succeed or will he stay on his toilet forever? 

Sander De Cuyper (Cie Ea Eo, Pol & Freddy) , Niels Reynaert (Duo Berlingo) Decor in collaboration with De Vuurmeesters

Duration: 30 min


Rudi

(B): officieel heet hij Michiel Coine maar de meeste mensen noemen hem RUDI. Vanaf zijn zesde in het theater tot nu op 19 jarige leeftijd alleen op scène of straat met een clownerievoorstelling.
Kleine stap voor de mensheid maar grote stap voor hem. Niet enkel met clownerie is hij bezig, maar ook met het iets meer technische werk van bal lopen. Al een lange tijd maakt het artistieke aspect van circus en clownerie een groot deel van zijn leven uit maar nu is het zover om het ook te tonen aan het grote publiek met SHIT HAPPENS.

English:

Rudi: Officially he is called Michiel Coine, but most people call him RUDI. From his sixth to now, at the age of 19 theater has been his life. Now he performs on his own on stage of in the street with his clowning show. A small step for humanity but big step for him. He is not only busy with clowning, but also with the slightly more technical work of pose running. The artistic aspect of clownerie and circus have always been very important for Rud, now it is time to show what he can do to a big audience with the show: shit happens.