Sacred Places – Atlantis

2019 – Atlantis

Lichtkunst installatie. Twaalf lichtgevende menselijke figuren waden door het water… ze komen van een andere wereld … ze zijn op weg door een
bijzonder uitgelichte omgeving … hebben ze een doel ? … zijn het nomaden … een menselijke figuur wacht op hen … zijn elementen zijn water en vuur … is hij de missing link tussen de wadende figuren en hun doel …

duur: 2 uur

Over Sacred Places (BE): Sacred Places heeft vanaf zijn start disciplines samengebracht in kleine en grote projecten. Het bij mekaar brengen van zeer diverse disciplines en mensen rond een bepaald idee op een bijzondere locatie creëert telkens een bijzondere stimulans voor de deelnemers en het publiek. Een sfeer van ‘samen’werken, deel uitmaken of getuige zijn van een uniek project. Gedurende 10 jaar creëert Sacred Places de meest diverse projecten. ‘Site-specific’ zit in de genen van Sacred Places vanaf het eerste project. De locatie waar een project plaatsvindt heeft een inspirerende en bepalende rol. De identiteit, de historiek, de vorm en functie, de sacraliteit,… Sacred Places werkt samen met een breed gamma van medewerkers en opdrachtgevers. Kunstenaars uit alle mogelijke disciplines en opdrachtgevers zoals overheden, bedrijven, culturele instellingen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Al die “partners-in-crime” uit voorbije en huidige projecten vormen een netwerk van mensen en kennis. Neem het netwerk en de projecten tesamen en je hebt de “ROOTS’ van Sacred Places.

ENGLISH

Light-art installation. Twelve luminous human figures wade through the water … they come from a different world … they are on their way through a particularly illuminated environment … do they have a goal? … are they nomads … a human figure is waiting for them … his elements are water and fire … is he the missing link between the wading figures and their goal …

duration: 2 hours

About Sacred Places (BE): Sacred Places is a stage, where men and women, skills and disciplines are brought together. Starting from ‘a dream’ or ‘a particular idea’, we create with this ‘ensemble’ a unique project on an
inspiring location. Sacred Places conceives original concepts and creates made-to-measure multidisciplinary projects. In inspiring locations they develop events and comprehensive productions with professionals and
amateurs from various disciplines. They are open to collaborate with local participants.

Categorieën: