Sacred Places – Landscapes: Atelier Haute Cuisine

2019 – Molly

Landscape with art: lichtgevende schapen. Het gekloonde schaap Dolly gaf ons de inspiratie om zelf schapen te klonen. Het is een kkleine kudde die staat te grazen in hun wei. De lichtgevende polyester beelden, aangevuld met geluiden van blatende schapen, creëren een feeërieke en voor iedereen herkenbare sfeer.Light & Kunst. PROJECT VAN HAUTE CUISINE EN SACRED PLACES.

duur: 2 uur

Over Sacred Places (BE): Sacred Places heeft vanaf zijn start disciplines samengebracht in kleine en grote projecten. Het bij mekaar brengen van zeer diverse disciplines en mensen rond een bepaald idee op een bijzondere locatie creëert telkens een bijzondere stimulans voor de deelnemers en het publiek. Een sfeer van ‘samen’werken, deel uitmaken of getuige zijn van een uniek project. Gedurende 10 jaar creëert Sacred Places de meest diverse projecten. ‘Site-specific’ zit in de genen van Sacred Places vanaf het eerste project. De locatie waar een project plaatsvindt heeft een inspirerende en bepalende rol. De identiteit, de historiek, de vorm en functie, de sacraliteit, … Sacred Places werkt samen met een breed gamma van medewerkers en opdrachtgevers. Kunstenaars uit alle mogelijke disciplines en opdrachtgevers zoals overheden, bedrijven, culturele instellingen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Al die “partners-in-crime” uit voorbije en huidige projecten vormen een netwerk van mensen en kennis. Neem het netwerk en de projecten tesamen en je hebt de “ROOTS’ van Sacred Places

ENGLISH

Landscape with art: luminous sheep. The cloned sheep Dolly gave us the inspiration to clone sheep ourselves. It is a small herd that is grazing in their pasture. The luminous polyester images, complemented by sounds of bleating sheep, create a magical atmosphere that is recognizable to everyone. Light and Art. PROJECT BY HAUTE CUISINE AND SACRED PLACES.

duration: 2 hours

About Sacred Places (BE): Sacred Places is a stage, where men and women, skills and disciplines are brought together. Starting from ‘a dream’ or ‘a particular idea’, we create with this ‘ensemble’ a unique project on an inspiring location. Sacred Places conceives original concepts and creates made-to-measure multidisciplinary projects. In inspiring locations they develop events and comprehensive productions with professionals and amateurs from various disciplines. They are open to collaborate with local participants.

Categorieën: