Sacred Places – Landscapes: Monique Donckers

2019 – Landscape

Landschap met kunst. In functie van specifieke projecten gaan we bestaande landschappen versterken en uitvergroten, accenten opwaarderen of toevoegen. Dat doen we door middel van videoprojectie (mapping the trees, mapping the floor), het toevoegen van kunst (bijvoorbeeld de beelden van Monique Donckers), het uitlichten en accentueren van specifieke bomen en vlaktes, het toevoegen van decoratie en werken met vuurdecoratie. Landschaps creatie & -decoratie. PROJECT VAN SACRED PLACES.

duur: 2 uur

Over Sacred Places (BE): Sacred Places heeft vanaf zijn start disciplines samengebracht in kleine en grote projecten. Het bij mekaar brengen van zeer diverse disciplines en mensen rond een bepaald idee op een bijzondere locatie creëert telkens een bijzondere stimulans voor de deelnemers en het publiek. Een sfeer van ‘samen’werken, deel uitmaken of getuige zijn van een uniek project. Gedurende 10 jaar creëert Sacred Places de meest diverse projecten. ‘Site-specific’ zit in de genen van Sacred Places vanaf het eerste project. De locatie waar een project plaatsvindt heeft een inspirerende en bepalende rol. De identiteit, de historiek, de vorm en functie, de
sacraliteit,… Sacred Places werkt samen met een breed gamma van medewerkers en opdrachtgevers. Kunstenaars uit alle mogelijke disciplines en opdrachtgevers zoals overheden, bedrijven, culturele
instellingen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld.
Al die “partners-in-crime” uit voorbije en huidige projecten vormen een netwerk van mensen en kennis. Neem het netwerk en de projecten tesamen en je hebt de “ROOTS’ van Sacred Places.

ENGLISH

Landscape with art. In function of specific projects, we will reinforce and enlarge existing landscapes, add accents. We do this by means of video
projection (mapping the trees, mapping the floor), adding art (for example the sculptures by Monique Donckers), highlighting and accentuating specific trees, adding decoration and working with fire decoration. landscapes creation & – decoration. PROJECT BY SACRED PLACES.

duration: 2 hours

About Sacred Places (BE): Sacred Places is a stage, where men and women, skills and disciplines are brought together. Starting from ‘a dream’ or ‘a particular idea’, we create with this ‘ensemble’ a unique project on an inspiring location. Sacred Places conceives original concepts and creates made-to-measure multidisciplinary projects. In inspiring locations they develop events and comprehensive productions with professionals and amateurs from various disciplines. They are open to collaborate with local participants.Categorieën: