Sacred Places – Promotheus meets Poseidon

2019 – Prometheus meets Poseidon

Water- en vuurspektakel met Flyboard. Het waterspektakel start met een ritueel vuurspektakel met Taiko-drummers en hang-drum en vuurperformers. Prometheus voorbereid zich voor om zijn vuur over te dragen. Poseidon wordt opgeroepen en verschijnt. Het vuurspektakel gaat over in een waterspektakel waarbij Poseidon (op Flyboard) Prometheus met vuur oppikt en ze samen de lucht ingaan tot 16 meter
hoog … PROJECT VAN FLYBOARD VLAANDEREN RN SACRED PLACES.

duur: 20 min.

Over Sacred Places (BE): Sacred Places heeft vanaf zijn start disciplines samengebracht in kleine en grote projecten. Het bij mekaar brengen van zeer diverse disciplines en mensen rond een bepaald idee op een bijzondere locatie creëert telkens een bijzondere stimulans voor de deelnemers en het publiek. Een sfeer van ‘samen’werken, deel uitmaken of getuige zijn van een uniek project. Gedurende 10 jaar creëert Sacred Places de meest diverse projecten. ‘Site-specific’ zit in de genen van Sacred Places vanaf het eerste project. De locatie waar een project plaatsvindt heeft een inspirerende en bepalende rol. De identiteit, de historiek, de vorm en functie, de sacraliteit,… Sacred Places werkt samen met een breed gamma van medewerkers en opdrachtgevers. Kunstenaars uit alle mogelijke disciplines en opdrachtgevers zoals overheden, bedrijven, culturele instellingen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Al die “partners-in-crime” uit voorbije en huidige projecten vormen een netwerk van mensen en kennis. Neem het netwerk en de projecten tesamen en je hebt de “ROOTS’ van Sacred Places.

ENGLISH

Water and fire performance with Flyboard. The water spectacle starts with a ritual fire spectacle with Taiko drummers and hang drums and fire performers. Prometheus is preparing to hand over his fire. Poseidon is called up and appears. The fire show turns into a water spectacle where Poseidon (on Flyboard) picks up Prometheus with fire and they
go up to the air up to 16 meters high … PROJECT BY FLYBOARD VLAANDEREN AND SACRED PLACES.

duration: 20 min.

About Sacred Places (BE): Sacred Places is a stage, where men and women, skills and disciplines are brought together. Starting from ‘a dream’ or ‘a particular idea’, we create with this ‘ensemble’ a unique project on an inspiring location. Sacred Places conceives original concepts and creates made-to-measure multidisciplinary projects.
In inspiring locations they develop events and comprehensive productions with professionals and amateurs from various disciplines. They are open to collaborate with local participants.

Categorieën: