Sascia B Terzofuochista

2018 – Terzofuochista Fire Show

Door zijn publiek wordt deze show ook wel eens “The Fire Rain” genoemd.
Een zeer breed gamma vuur- en vuurwerkeffecten, plotseling en onverwacht aangestoken, vlammen die in verschillende richtingen opflakkeren.
Grote gekleurde vlammen in blauw, groen, geel en rood verspreiden zich.
Vonken, flitsen en “vlammen-tranen”.
Een danser met een sterk lichaam, maar met de beweging en gratie van een vlinder. De sfeer hangt tussen zeer energetische muziek en onbekende poëzie in een mengeling dat het publiek in evenwicht houdt tussen kracht en fijngevoeligheid Kettingen, sticks, toortsen, zeep, zeepbellen, zwepen en touwen, vuurtekeningen… een breed gamma aan effecten komt aan bod.

duur: 35 min

English: 

2018 – Terzofuochista Fire Show

This show is also called from the most trusty audience, “The Fire Rain”. Pyro effects of large range, sudden and unexpected ignition,
flames that flare up in several directions. Colored large flames as Blue, Green, Yellow and Red, spreding around.  Sparks, flashes, and “flame tears”. An ‘excellent direction and value of a dancer with a strong body, but whith the motion and grace of butterfly wings. There are also tools like hot chains, sticks, torches, soap bubbles, fiery whips and ropes, fire drawing and sky lantern. Meanwhile the atmosphere ignites between very energetic music and unknown poetry, in a mix that paste the public in the balance between strength and delicacy.

Duration: 35 min


Sascia B Terzofuochista (It) begon als danser en legde zich toe op verschillende vormen van dans, op zoek naar de integratie
van beweging met de jongleer-instrumenten.
Hij is leraar “Spin juggling”, gefascineerd door vuur, waarbij hij vooral aangetrokken is door gekleurd vuur en verrassende effecten.
Sascia is een expert met brandstoffen en brengt spectaculaire effecten op het podium: vuur en vuurwerk, grote en kleine effecten. Hij is in staat zich aan te passen aan verschillende situaties en heeft in de zeven jaar dat hij optreedt een grote ervaring opgebouwd.
Hij is nieuwsgierig naar theater en bouwde zijn kennis op door enerzijds zelf ervaring op te doen en anderzijds verschillende cursussen te volgen. Hij straalt een grote artistieke gevoeligheid uit, heeft een uitstekende verschijning, zeer mannelijk en vol energie. Hij is medestichter van de “GLI INVERS” (circustheater gezelschap).

English:

Sascia B Terzofuochista : He borns artistically as a dancer. He has devoted himself to different types of dance, researcing integration of movement, with the juggling tools. “Spin juggling” teacher. Fascinated by fire. His deepest reserch is on colored fire, and stunning effects.
Expert on fuels and looking forward to spectacular scenic effects: arsonists and pyrotechnics, small and large effects. Able to adapt to diffrent situations. He has wide experience, performing since 7 years. Curious of theater, honed his experience both personally and attending disparate courses. Indisputable also its great artistic sensibility. Excellent Presence, yet very masculine, energetic and
involving. He is co founder of the “GLI INVERS” (circus theatre company).