Straattheater Krijmfresj

Muzikaal Vuurspektakel Mondria

Een mysterieus ontmoeten tussen filmische klanken en bezwerend vuur. Of hoe een live muzikant en vuurman je onderdompelen in hun nachtelijke wereld vol wonderlijke geluiden en dansende vlammen.
Deze voorstelling bevat heel wat hoogstaande vuurtechnieken, waaronder vuureten, vuurspuwen, palm vuur, fire-fly, poi, vuurstaf, buugeng… En dit allemaal gebracht in een zeer mystieke sfeer.
Deze sfeer wordt gecreëerd door aangepaste belichting, rookmachine, vlammenwerpers en speciaal voor de voorstelling gecomponeerde muziek met live muzikant.

Duur: 30minuten

Zij voorzien zelf alle techniek (zwarte tent, muziekinstallatie, belichting en vlammenwerpers).

English:

Musical Firespectacle Mondria

A mysterious encounter between cinematic sounds and conjuring fire. Or how a live musician and fire man take you in their nocturnal world full of strange sounds and dancing flames.
This presentation includes many high-fire techniques including fire eating, fire breathing, palm fire, fire-fly, poi, fire staff, buugeng … And all of this will be brought in a very mystical atmosphere.
This atmosphere is created by adaptive lighting, fog machine, flame throwers, and especially for this show composed music with live musicians.

Duration: 30 min

They provide all technique. (Black tent, music system, lighting and flamethrowers)


Peter Gusta is reeds een decennium beroepsmatig bezig met vuurshows en straattheater. In 2011 werd samen met Stefan Paridaen ‘Straattheater Krijmfersj’ opgericht, waarin nu sinds enkele jaren ook de vuurshows zijn opgenomen.
In de voorstelling ‘Mondria’ is er een nieuwe creatieve samenwerking ontstaan met live muzikant Kanza Mees.
Kanza Mees verzorgde reeds de live muzikale begeleiding van een Dwaallicht project op de Gevleugelde Stad 2013 . Waar zijn persoonlijke première in Ieper niet onopgemerkt is gepasseerd. Gewapend met zijn loopstation en meer dan 10 instrumenten weet hij zijn combinatie van etnische stijlen en filmische klanken in een live begeleiding om te zetten die het vuur perfect ondersteunen kan en tijdens deze show ook soms de bovenhand neemt.

In hun samenwerking weten Peter en Kanza een mooie mix neer te zetten tussen indrukwekkende vuurtechnieken en de pure eenvoud en schoonheid van vuur en muziek.

English:

Peter Gusta has been a professional in  fire shows and street theater for a decade.
In 2011, together with Stefan Paridaen, he established ‘Street theater Krijmfersj’ (with fire shows). In the show ‘Mondria’, a new creative collaboration originated with live musician Kanza Mees. Kanza Mees already performed a live musical show on the Winged City of 2013 that left a big impression on Ypres.
Armed with his loop station and more than 10 instruments he knows to combine ethnic styles and cinematic sounds in a live accompaniment that supports the fire and can sometimes takes a leading role in this show.

Peter and Kanza know how to create a nice mix between impressive fire techniques and the pure simplicity and beauty of fire and music.

Advertenties