The Carpetbag Brigade

2019 – Callings

Als de oceaan ziek was, hoe zou ze huilen? “Callings” is een poëtische hommage aan de sirenen van de zee. Geïnspireerd door de uitdaging van de klimaatswijziging spreekt de voorstelling in transformationele metaforen, gebruik makend van de kracht van het acrobatisch steltenwandelen.
De geest van een zeekapitein en de oer-sirene confronteren de commerciële zeelieden, maken hen bewust dat de zee levendig is. De oceaan is een levend wezen. “Callings” is een acrobatisch spektakel op stelten, 50 minuten
lang, en beweegt zich tussen theater, dans en circus. Het kan op diverse plaatsen gebracht worden: in een zaal of op straat. Carpetbag Brigade is een pioneer in die steltenacrobatie en hun voorstellingen zijn doorweven met dans en fysiek theater, in een voorstelling over de klimaatswijziging en de uitdagingen hierbij.

duur: 50 min.

Over The Carpetbag Brigade (USA): Echte pioniers in de kunst van het acrobatisch steltenwandelen. The Carpetbag Brigade beheersen een unieke theatrale taal in de delicate overlapping van fysiek theater, dans en circus. Groeiende schoonheid, vallend met gratie en het toveren van kortstondige magie in de beweging en actie van hun krachtige lichamen… de artiesten deinen uit en bewegen zoals de zee in de avondschemering. The Carpetbag Brigade brengt een zekere psychische intimiteit, poëtische dialoog en mythische beeldspraak, zowel binnen als in openlucht. De voorstelling komt tot zijn recht in een breed spectrum van plaatsen: theaters, voetbalvelden, parkeergarages, stadsparken, … The Carpetbag Brigade was de gastgroep voor de Tsunami op het Square Festival, was in residentie aan het Universal Forum of the Cultures in Monterrey, Mexico en organiseerde de Bi Cultural Road Show met steun van het National Endowment for the Arts en de Mid Atlantic Arts Foundation. Ze brachten hun repertoire over heel de wereld.

ENGLISH

If the ocean were ill, how would she weep? “Callings” is a poetic homage to the sirens of the sea. Inspired by the challenge of climate change it speaks in transformational metaphors using the craft of acrobatic stiltwalking. The ghost of a sea captain and the primal siren of the sea confront the sailors of commerce, seducing them into the awakening that the sea is alive. The ocean is a living being. “Callings” is an acrobatic stilt spectacle 50 minutes in length living in the world between theater, dance and circus. It can be presented in diverse venues proscenium style on stage or open air in the round on the street. Carpetbag Brigade’s pioneering stiltacrobatics are deftly woven with dance and physical theater in a performance inspired by the challenge of climate change.

duration: 50 min.

About The Carpetbag Brigade (USA): True pioneers at the art of acrobatic stiltwalking, The Carpetbag Brigade masters a unique theatrical language in the delicate overlap of physical theater, dance and circus. Rising with beauty, falling with grace and conjuring ephemeral magic with the movement and action of their powerful bodies, the performers emanate and pulse like the sea at twilight. Balancing intensely raw and precarious physical expression with refined and sublime drama, The Carpetbag Brigade fosters a sense of psychic intimacy, poetic dialogue, and mythic imagery indoors or outdoors and excels in a full spectrum of venues: proscenium theaters, soccer fields, parking lots, city parks, side streets rock concerts or black boxes. An international group with roots in the USA The Carpetbag Brigade utilizes the spectacle based drama form of acrobatic stilts and its vocabulary to create repertory touring performance, empower community, engineer cross-cultural dialogue and harbor Global Stilt Congress. The Carpetbag Brigade has been the host group for the Tsunami on the Square Festival, been in residence at Universal Forum of the Cultures in Monterrey, Mexico; organized the Bi Cultural Road Show with support from the National Endowment for the Arts and the Mid Atlantic Arts Foundation and toured three repertory works around the globe.

Categorieën: