Theater van de Droom

2019 – Figurenkast

Een antiek zwart kabinet. Een vogelman verschijnt en vanuit kleine luikjes en openingen ziet hij vreemde dingen bewegen… dan opent hij de twee grote deuren van deze kast en gaat het magische spel beginnen: onverklaarbare droombeelden met prachtig gemaakte poppen en objecten, begeleid door sfeervolle muziek. Een voorstelling voor jong en oud en speciaal geschikt voor een buiten of binnen locatie op uiteenlopende (Straat) festivals.

duur: 30 min.

2019 – De Dubbelgangers

Vanuit de verre middeleeuwen lopen De Dubbelgangers in hun Commedia dell’Arte pakken rond, met als hoogtepunt een wonderlijke eenwording in een grote lijst! Beeldend, ontroerend en komisch duo spel van Jeroen en Laura Boerwinkel. Beelden in Beweging die gevoelens oproepen en zo in de herinnering blijven nawerken. Uitermate geschikt voor Straattheater Festivals, Middeleeuwse events, Kunstmarkten en andere evnementen. Mysterieuze en fascinerende masker-voorstelling.

duur: 30 min.

Over Theater van de Droom (NE): Jeroen en Laura Boerwinkel maken met hun Theater van de Droom, Voorstellingen | Straattheater | Walk-acts. Door gebruik te maken van unieke handgemaakte Maskers, Poppen, Rekwisieten en fraaie kostuums ontstaat er altijd weer die herkenbare “Theater van de Droom“ sfeer…! Tijdens hun acts en voorstellingen combineren zij Figurentheater met mime, maskers, marionetten en diverse andere poppenspeltechnieken. Met deze beeldende theatervorm hebben zij een multidisciplinaire manier van theater maken ontwikkeld. Daardoor werken zij op zeer uiteenlopende locaties en bereiken een zo breed mogelijk publiek. Ze treden bijvoorbeeld op tijdens: (Straat)TheaterFestivals, schouwburgen, Poppentheaters, Jaarmarkten, Braderieën, Kunstmarkten, Middeleeuwse Evenementen, Havendagen, Kerstmarkten, enz…

ENGLISH

Figurenkast
An antique black cabinet. A birdman appears and fromsmall hatches and openings he sees strange things moving… then he opens the two large doors of tgis cabinet and the magic play begins: inexplicable dream images with beautifully made puppets and objets, accompanied by atmospheric music. A performance for young and old and especially suitable for an outdoor or indoor location at various (street)festivals.

duration: 30 min.

De Dubbelgangers
From the distant Middle Ages “De Dubbelgangers” (The Doubles) walk around in their Commedia dell ‘Arte suits, ending in a marvelous unification in a big frame! Mysterious and fascinating mask performance.

duration: 30 min.

About Theater van de Droom (NETH): Jeroen and Laura Boerwinkel make with their Theater of Dreams, Performances|Streettheater|Walkacts. By using unique handmade masks, puppets, requisites and beautiful costumes, there is always that recognizable “Theater of Dreams” atmosphere …! During their Acts and Performances they combine FigureTheatre with Mime, Masks, Marionettes and other Puppetry techniques. With this visual form of theatre they have developed a multidisciplinary way of theater making. This allows them to work in very different locations and reach the widest possible audience. They perform for example during (Street)TheaterFestivals, Theatres, Puppettheatres, Markets, (Art) Fairs, Medieval Events, Harbor days, Christmas Markets, etc …
Categorieën: