Theatre Caricature

2018 – Theatre Caricature

Harold Hugenholtz is geen gewone karikatuurtekenaar. Hij tekent in zijn tent en zoekt via zijn verborgen camera een gewillig slachtoffer tussen de toeschouwers uit.
Wie zal het deze keer worden? Gespannen blikken, verwachtingsvolle gezichten.
Voor iedereen een verrassing. Bliksemsnel, sympathiek en humoristisch ontstaat een leuke karikatuur. Er is interactie tussen publiek en tekenaar en er ontstaat een
tekening die gratis gedownload kan worden. Een spannende plezier-oase tijdens uw Festival!!

duur: 1u30

English: 

2018 – Theatre Caricature

Harold Hugenholtz is no ordinary caricature artist. He draws in his tent and with his hidden camera he catches a willing victim among the spectators. Who will it be this time? Tense looks, expectant faces. A surprise for everyone. Lightning-fast, sympathetic and humorous, a nice caricature is created. There is interaction between audience and artist and a drawing is created that can be downloaded for free.
The exciting fun-oasis during your Festival !!

Duration: 1h30 


Theatre Caricature

Harold Hugenholtz, geboren in Waalre 1963, is de eerste digitale karikatuur tekenaar ter wereld
Werkt in zijn studio, treedt op in binnen- en buitenland en heeft diverse nieuwe concepten ontwikkeld
zoals de giftbox op locatie en onlangs Theatre Caricature.
Digitaal tekenen in een nieuw jasje.

English:

Theatre Caricature: Harold Hugenholtz was born in Waalre in 1963, he isthe first digital caricature drawer in the world. He works in his studio, performs internationally and has developed various new concepts such as the gift box on location and recently Theater Caricature.
Digital drawing in a new form.

Tags

#2018