Tombs Creatius

2019 – Xics del Xurrac

Een innovatieve collectie ontstaan zowel vanuit de drang om met hout te werken als uit “Els Castells”, een populaire Catalaanse traditie rond ongelooflijke menselijke torens. Een houten uitdaging voor publiek van alle leeftijden die de principes van de “castellers-wereld” in spelvorm omzet: energie, evenwicht, voorzichtigheid en moed.

duur: 5:30 uur

2019 – Puck Cinema Caravana

Een samenwerking tussen Toni Tomas (stichter van Tombs Creatius) en Carles Porta (artiest, grafisch ontwerper en regisseur van animatie-films).
Puck is een caravan die werd omgebouwd tot een kleine cinema waarin een opwindende collectie korte animatie-fims worden getoond. Het magische van dit bijzonder cinema-zaaltje stimuleert een passie voor animatie-film bij een publiek van elke leeftijd.

duur: 2 uur

Over Tombs Creatius (SP): TOMBS CREATIUS is een gezelschap dat spelen brengt, gecreëerd door Toni Tomàs, vakman en stichter van de groep. In 2000 besloot hij de groep Companyia de Comediants La Baldufa te verlaten. Hij richtte deze groep op en werkte er vier jaar mee., maar wilde een nieuw project beginnen: TOMBS CREATIUS, die nu al meer dan 10 jaar houten speelgoed voor alle leeftijden heeft bedacht, ontworpen en met de hand gemaakt. In TOMBS CREATIUS denken ze aan de straten als speelplaats omdat ze altijd al een plaats waren om te socialiseren en plezier te maken en nu hun functie dreigen te verliezen. Daarom vulden hun toestellen zo veel publieke pleinen, straten, schoolspeelplaatsen en markten op heel veel plaatsen. Op hun traject door de jaren heen ontmoetten ze zeer diverse en verschillende soorten publiek van alle leeftijden. Allemaal speelden ze en hadden ze plezier met hun speeltuigen en werden ze steeds vervuld met energie. TOMBS CREATIUS is een gezelschap dat speeltuigen maakt, voortdurend evolueert en altijd weer nieuwe mechanismen en nieuwe vormen inbrengt… kortom, bij TOMBS CREATIUS denken ze altijd aan het volgende speeltuig.

ENGLISH

Xics del Xurrac
Is an innovative collection born from the necessity of doing woodwork and “Els Castells”, a popular Catalan tradition about incredible human towers. A wooden challenge for public of all ages that puts the principles of the “castellers” world into play: energy, balance, prudence and courage.

duration: 5:30 uur

Puck Cinema Caravana
A collaboration between Toni Tomas (creator of Tombs Creatius) and Carles Porta (artist, graphic designer, and director of animated film). Puck is a caravan that has been converted into a small cinema, showing an exciting collection of short animation auteur films. The magic of this singular cinema stimulates a passion for animation film in an audience of all ages.

duration: 2 hours

About Tombs Creatius (ESP.):  Tombs Creatius, created by Toni Tomas, thinks up, designs and builds artisan games out of wood and entresorts for people of all ages. TOMBS CREATIUS is a company which creates games by Toni Tomàs, craftsman and the project’s founder. In 2000 he decided to leave the Companyia de Comediants La Baldufa, which he had founded and where he had worked for 4 years, to begin a new project – TOMBS CREATIUS. So, for over 10 years TOMBS CREATIUS has devised, designed and hand-made outdoor wooden games for all ages. In TOMBS CREATIUS they think of the streets as a place to play as they have always been a place to socialise and have fun, and they are currently losing this function. That’s why their proposals have filled so many public squares, streets, school playgrounds and fairs in many places. In their trajectory over the years they have met very diverse and different members of the public of all ages. They have all played and had fun with their games and the members of the group have been charged with energy in each fair they have participated in. They are a company which makes games, in constant evolution, incorporating into each new game proposal new mechanisms, new shapes, in short, in TOMBS CREATIUS they are always thinking of the next game.


Categorieën: