Tombs Creatius

El Viatje (The trip)

Dit marktkraam nodigt de individuele, eenzame toeschouwer uit om een reis naar het sterrenstelsel te maken. Een reis die de toeschouwer naar de limieten brengt, tot aan de grens of… wie weet?! Misschien de ultieme grens, de grens tussen leven en dood.
We wensen jou een goeie reis. Geniet ervan.

English:

El Viatje (The trip)

This fair stall invites the lonely spectator to make a “sidereal trip”. A trip which takes the spectator to the limit, until the real border or… who knows? Maybe the unique border, the one which separates life from death. Have a nice trip! Enjoy it.

The Strange Travel of Mr TONET

Tombs Creatius ontmoette Mr. Tonet per toeval en dit was zo een ontdekking dat ze al zijn avonturen met jou willen delen. Ze hebben sommige van zijn verhalen opnieuw geconstrueerd, gebruik makend van objecten die niet meer gebruikt worden: hout, oude meubels en voorwerpen die ze recycleerden.
Daarmee bouwden ze speeltuigen om delen van Mr. Tonet’s reizen te ontdekken. Het gaat om levende verhalen in 10 speeltuigen. Els spel zit in een kist, in elke kist zit een verhaal en in elk verhaal kan je een personage ontdekken.

English:

The Strange Travel of Mr TONET

Tombs Creatius met Mr. Tonet by chance and for them it was such a discovery, so they want to share with you all his adventures. They have reconstructed some of his stories using disused objects, like wood, old furniture, and different items and tools found in the recycling plant.
With all those materials they have built games to discover pieces of Mr. Tonet’s travels. It deals about vivid stories turned to 10 games. Each game is inside a box, in each box there is a story, and in each story, with the robotics help, there is a character, to discover.


TOMBS CREATIUS is een gezelschap dat spelen brengt, gecreëerd door Toni Tomàs, vakman en stichter van de groep. In 2000 besloot hij de groep Companyia de Comediants La Baldufa te verlaten. Hij richtte deze groep op en werkte er vier jaar mee., maar wilde een nieuw project beginnen: TOMBS CREATIUS, die nu al meer dan 10 jaar houten speelgoed voor alle leeftijden heeft bedacht, ontworpen en met de hand gemaakt.
In TOMBS CREATIUS denken ze aan de straten als speelplaats omdat ze altijd al een plaats waren om te socialiseren en plezier te maken en nu hun functie dreigen te verliezen. Daarom vulden hun toestellen zo veel publieke pleinen, straten, schoolspeelplaatsen en markten op heel veel plaatsen. Op hun traject door de jaren heen ontmoetten ze zeer diverse en verschillende soorten publiek van alle leeftijden. Allemaal speelden ze en hadden ze plezier met hun speeltuigen en werden ze steeds vervuld met energie.
TOMBS CREATIUS is een gezelschap dat speeltuigen maakt, voortdurend evolueert en altijd weer nieuwe mechanismen en nieuwe vormen inbrengt… Kortom, bij TOMBS CREATIUS denken ze altijd aan het volgende speeltuig.

English:

TOMBS CREATIUS is a company which creates games by Toni Tomàs, craftsman and the project’s founder. In 2000 he decided to leave the Companyia de Comediants La Baldufa, which he had founded and where he had worked for 4 years, to begin a new project – TOMBS CREATIUS. So, for over 10 years TOMBS CREATIUS has devised, designed and hand-made outdoor wooden games for all ages. In TOMBS CREATIUS they think of the streets as a place to play as they have always been a place to socialise and have fun, and they are currently losing this function. That’s why their proposals have filled so many public squares, streets, school playgrounds and fairs in many places. In their trajectory over the years they have met very diverse and different members of the public of all ages. They have all played and had fun with their games and the members of the group have been charged with energy in each fair they have participated in. They are a company which makes games, in constant evolution, incorporating into each new game proposal new mechanisms, new shapes, in short, in TOMBS CREATIUS they are always thinking of the next game.

Advertenties