Trunk Puppeteers

2019 – Cathedralia

“We hebben het nog nooit gedaan, dus we denken dat we het kunnen.” Dit moeten Steven Luca Groenen en Charlotte de Lange gedacht hebben toen ze begonnen aan een decorstuk bestaande uit minstens 4000 suikerklontjes. Een sculptuur voor Cathedralia, de nieuwe ‘short-act’ van Trunk Puppeteers. De spelers voeren het publiek terug naar de tijd waar fantasie nog realiteit was. De jongste kijkers zullen door de spelers
worden uitgenodigd om de maquette mee te voltooien. Of zijn het niet de poppenspelers, maar is het de kleine bouwmeester die hulp kan gebruiken bij het hoogtepunt van zijn levenswerk? Cathedralia is een internationale act, waarin beelden verwonderen, ontroeren en plezieren. Prachtige muzikale composities geven de act extra allure. Het sneeuwwitte decorstuk van Cathedralia, met subtiele verlichting, geeft ook een prachtig winters plaatje op kerstmarkten, winterfairs of andere evenementen in de koudere maanden.

duur: 20 min.

Over Trunk Puppeteers (NE): Trunk Puppeteers is een samenwerkingsverband tussen Steven Luca en Charlotte de Lange. Zij ontwikkelen prachtige (straat)theateracts en voorstellingen, waarin zij het publiek meenemen in de magie van (tekstloze) vertellingen. Steven Luca is een straattheaterartiest van naam. Met ‘François Blanc’ maakte hij wereldwijd furore op festivals en events, zelfs in Amerika. ‘François Blanc’ trad in diverse landen in TV-programma’s op; In het Nederlandse TV-programma Popster – een competitie van figurentheaterspelers – stond hij in de finale. Over het leven van Steven Luca als straattheaterartiest is een documentaire gemaakt ‘They call me busker’, die in oktober 2018 tijdens het internationale festival Puppet International in Meppel in première is gegaan. Charlotte de Lange maakt met haar theater De Vliegende Koffer originele figurentheater voorstellingen voor de jeugd. In het vakblad ‘De wereld van het poppenspel’ wordt zij een zeer talentvolle hedendaagse speler genoemd. In 2017 is Charlotte één van de genomineerden voor de
Ruth van der Steenhovenprijs, een onderscheiding van de NVP-UNIMA voor talentvolle nieuwe spelers.

ENGLISH

“We have never done it, so we think we can do it.” Steven Luca
Greens and Charlotte de Lange must have thought this when
they started a piece of decor consisting of at least 4000 sugar
cubes. A sculpture for Cathedralia, the new ‘short act’ by Trunk
Puppeteers. The players take the audience back to the time where fantasy was still reality. The youngest viewers will be invited by the
players to complete the model. Is it the little master builder who can use help at the height of his life’s work? Cathedralia is an international act in which the images are astonishing, moving and pleasing. Beautiful musical compositions give the act extra allure. The snow-white decor by
Cathedralia, with subtle lighting, is very suitable for Christmas markets, winter fairs or other events in the colder months.

duration: 20 min.

About Trunk Puppeteers (NETH): Trunk Puppeteers is a collaboration between Steven Luca and Charlotte de Lange. They develop beautiful (street) theater acts and performances, in which they take the audience into the magic of (textless) stories. Steven Luca is a street theater artist by name. With ‘François Blanc’ he created a worldwide furore at festivals and events, even in America. ‘François Blanc’ performed in TV programs in various countries; In the Dutch TV program Popster – a competition of puppet theater players – he was finalist. A documentary was made about the life of Steven Luca as a street theater artist, ‘They call me busker’, which premiered in October 2018 during the international festival Puppet International in Meppel. With her theater De Vliegende Koffer, Charlotte de Lange creates original puppet theater performances for young people. In the magazine ‘The world of puppetry’ she is called a very talented contemporary player. In 2017 Charlotte was one of the nominees for the Ruth van der Steenhoven Prize, an award from the NVP-UNIMA for talented new players.

Categorieën: