UliK Robotik Theater

2018 – RoboPole

Een man en een robot. Een menselijk wezen en een machine. Het verhaal achter RoboPole is even kort als episch. Een man die lijkt alsof hij de ingenieur zou kunnen zijn, en een robot die probeert te experimenteren… eerst aarzelend, maar meer en meer op een speelse manier wagen ze zich aan nieuwe hoogtes.
RoboPole is een sterk visuele show. De discipline van de Chinese mast is op zichzelf al fascinerend, maar in RoboPole bereikt het een totaal nieuw perspectief…
De robot komt tot leven en tilt de artiest op – letterlijk – tot een nieuwe hoogte. Paal en robot, robot en artiest… het is een fusie tussen hedendaags circus en robot show.

duur: 7 min.

Voorbije edities

2017 – Pas de Deux

Een ontmoeting tussen mens en machine!
In zijn laatste productie brengt UliK een industriële robot tot leven en maakt deze tot een acteur van deze show. Al vanaf het eerste moment vergeet het publiek dat dit een geprogrammeerde machine is, maar ervaart de robot als een ongelooflijk gevoelsmatige en aardige partner in het spel met de twee artiesten. Het centrale thema zijn de ambivalente gevoelens tussen man & vrouw en mens & machine… een driehoeksverhouding die zich weerspiegelt in aanhoudende poëtische beelden en indrukwekkend kunstenaarstalent. Een ontmoeting van een speciale soort, waarbij het publiek de robot niet langer ervaart als een pure machine, maar als een “mens-machine” met een ziel.

English:

Pas de Deux

A rendezvous between men and machine!
In his latest production UliK awakens an industrial robot to life and makes him an actor of this show. Within a moment the audience will forget that this is a programmed machine but experiences the robot as an incredibly soulful and gentle partner in the game with the two artists. Here the central issues are the ambivalent feelings between man & woman and man & machine – a three-way relationship that is reflected in sustained poetic images and impressive artistry.
A rendezvous of a very special kind, in which the audience experiences the robot no longer as pure machine but as a “man-machine” with soul.


 

Al meer dan 20 jaar is ULIK een artiest, ingenieur, genie en producer. Zijn uitvindingen schijnen uit een andere gekke wereld te komen: een groot geweer spuit confetti in plaats van kogels, als een jachtpiloot haalt hij tot 60 km./u, de Tubamobil – een kruising tussen een motorfiets en een muziekinstrument – maakt vreemde geluiden, even vreemd als zijn uitvinder.

Met ongekende charme neemt hij het publiek mee in zijn wereld, een wereld met een enorm draak gebruikt wordt als rijpaard en krankzinnige machines uitgehaald worden, puur voor de fun. Twee jaar nu al fascineert hij zijn publiek met zijn openluchtoptredens en mobiele act, niet enkel op theater- en straatfestivals, maar ook op muziekfestivals.

Een artiest met passie!

 

English:

For over 20 years ULIK has been an artist, creative engineer, mastermind and producer. His inventions seem to come from a different, a crazy world: a huge gun fires confetti instead of bullets, as a jetfighter ULIK accelerates up to 60k/h, the Tubamobil – a hybrid of a motorcycle and a musical instrument – makes weird sounds, sounds as weird as the humor of his inventor.

Extremely charming he pulls the audience into his world, a world in which an enormous dragon snail is used as a riding horse and lunatic machines are presented out of pure fun for nonsense. For round about 2 years now he has been fascinating his guest with his Outdoor Show and Walk Acts not only at theater festivals and street festivals but also at music festivals. Lovers of music are just as impressed and delighted by him as the audience of minor arts and craftwork on the street.

An artist with passion!