UpArte

Todo Encaja

Zes lichamen op scène gaan op en neer, dansen, maar bovenal… ze springen. Een combinatie van kracht, techniek, beweeglijkheid en interactie met decorstukken.
UpArte toont een schitterende voorstelling op hoog acrobatisch niveau, maar dit keer laten de artiesten hun menselijke kant zien met enkele vleugjes humor en een decor-component.
Todo Encaja beweegt de blokken en de toeschouwer, met de vreugde van hun muziek en de diepste emoties. Dit is een frisse en visuele voorstelling, waarbij de zes leden de toeschouwer de diepste emoties laten voelen met banquinesprongen, vliegende lichamen en menselijke torens. Ze tonen de grappigste en een meer persoonlijk kant van de acrobatie, het bewijs van kunde en vertrouwen van de artiesten en zijn vol enthousiasme gedurende de hele show. Dit alles in een eenvoudig kader dat het publiek tenvolle laat genieten van de show.
Maak je klaar om je adem op te houden met Todo Encaja.

English:

Todo Encaja

Six bodies on the stage go up and down, dance, but above everything they jump! A combination of power, technique, flexibility and interaction with stage props. UpArte shows a bright performance that keeps the high level of the acrobatic technique, but this time the artists let you see their human side with some touchs of humour and a scene component.
Todo Encaja will move their boxes and the spectator, with the happiness of their music and the deepest emotions. This is a fresh and visual work, where the six components make the spectator feel the deepest emotions with banquine jumps, flights and human towers, showing the funniest and more personal side of the acrobatics, proof of improvement and confidence of the artists, full of enthusiasm during all the show. Everything in a simple space that will just make the public enjoy the show. Get ready to hold your breath with Todo Encaja.


Up Arte ontstond in Murcia, tijdens de zomer van 2012, onder het dak van La Chimenea Escénica en geleid door Vitaliy Motuzka’s. Vitally is een Russische acrobaat die momenteel daar verblijft en de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de technische trainingen van elk onderdeel en aan de groepsleden zijn passie voor acrobatie en circuskunsten doorgeeft… Elk lid van het gezelschap bracht de eigen verschillende eigenaardigheden mee. Sommigen hadden al vroegere ervaringen met acrobatie en circus, anderen vonden juist het geëigende moment en plaats.
“La troupe” werd stap per stap gevormd en gedurende dat jaar kwamen er meer leden bij tot ze de volledige formatie bereikten: vier porteurs en twee vliegers (2013). Ze werkten vooral met de banquine en hand-to-hand techniek tijdens een korte voorstelling.
In 2015 startten ze met de creatie van een langere voorstelling: Todo Encaja.
“Soms betracht je enkel wat je al weet”. Maar voor de meeste leden van de groep was Todo Encaja iets nieuws… en het overweldigde hen allen.

English:

Up Arte was born in Murcia, during the summer of 2012, under the roof of La Chimenea Escénica and by Vitaliy Motuzka’s hand. Vitaliy is a Russian acrobat that actually resides there, taking the responsibility for the technical training for each component and passing on them his passion for acrobatics and circus arts… Each member of the company brought their own different curiosities. Some of them had previous experiences related to acrobatics and circus, others just found the appropriate moment and place.
“La troupe” has been formed step by step, and more components were included during this year until arriving at the complete formation, four porter and two flyer. The company was formed in 2013. They mainly work in the banquine and hand to hand technique, creating a short duration spectacle. In 2015, the company consolidated and they started the creation of a longer show: Todo Encaja. “Sometimes, you only aspire to what you already know”. But for most of the components, Todo Encaja was somthing new… It caught all of them.

Advertenties