Uri & Noa Weiss

2018 – Karboka

Kaborka is een theatrale voorstelling die de levensreis van Uri en Noa belicht, twee reizende acteurs die proberen om hun acteurscarrière te combineren met het “echte” leven. Het contrast tussen deze twee werelden – het podium en thuis – wordt voorgesteld door middel van een opeenvolging van dramatische en komische scènes, gekruid met elementen uit de circuswereld. De show beweegt tussen het podium – waar het
applaus en de schijnwerpers hen gaande houden – en het dagelijkse leven van dit koppel.
Zoals verwacht kan worden loopt niet alles even vlotjes in deze constante wisseling tussen de twee werelden en de poging om deze samen te brengen. De druk van de show-business tegenover de vragen en noden van het dagelijkse familieleven, de twijfels en onzekerheden, de angsten en de conflicten tussen beide levenspartners, doet elk van hen op zoek gaan naar de ziel van hun bestaan.
Kaborka brengt een veelheid aan theatrale genres: komedie, pantomime, melodrama, fysiek theater, circus, …

duur: 50 min.

English: 

2018 – Kaborka

Kaborka is a theatrical performance that portrays the life journey of Uri and Noa Weiss, two traveling actors who attempt to combine their acting career with “real life”. The contrast between these two worlds – the stage and home – is presented through a sequence of dramatic and comic scenes, seasoned with elements from the world of circus. The show moves between the stage – where the audience’s
applause and the spotlights are what keep them going – and the couple’s home and daily life. As might be expected, not everything goes smoothly in these constant transitions between the two worlds while attempting to bring them together. The pressure of show business faced with the demands and needs of daily family life, the doubts and uncertainties, the fears, and the conflicts between the two life
partners – all these lead the protagonists, each on their own, to embark on a solitary journey of soul searching. Kaborka brings into play a variety of theatrical genres: comedy pantomime, melodrama, physical theatre, circus skills, ….

Duration: 50 min


Noa & Uri Weiss zijn professionele circusartiesten die sedert 1995 overal ter wereld hun shows brengen. Doorheen de jaren ontwikkelden ze hun eigen theatrale stijl die clownerie combineert met slimme humor en acrobatie met jongleren.
Deze vaardigheden stelden hen in staat om verschillende shows te maken die een zeer groot succes hadden op lokale en internationale circus- en theaterfestivals.
KABORKA is een nieuwe theatershow van Uri en Noa Weiss (Captain Zucchini en Cirque No Problem).
Uri en Noa zijn circusartiesten die de wereld rondreisden en nu al meer dan 20 jaar samen optreden. Uri&Noa WeissKaborka vertelt hun levensverhaal.

English: 

Noa & Uri Weiss are profesional circus artists that create and perform their shows around the world since 1995. Through the years they have developed their own theatrical style that combines clowning with clever humor and acrobatic techniques with juggling routines.
Those skills allowed them to come up with numerous shows that had great success in local and international festivals of circus and theater around the world. KABORKA is a new theatre show from the creators of Captain Zucchini and Cirque No Problem. Uri and Noa Weiss are circus artists who have been touring the globe and performing together for the last twenty years. Kaborka tells their life story.