Vuurkunst

2019 – Vuurkunst-performance Vuurletters “Wall of Flame”

Ook uw naam in Vuur & Vlam!? met de “Wall of Flame” krijgt uw evenement een vlammende start of een vurig tussendoortje…… Vuur-kunstwerk-installatie met brandende Vuurletters. ±8 tot 10 minuten (de installatie zelf met aan weerszijde vuurfakkels branden continu.

duur: 10 min.

2019 – de kathedralentorens

Laat je verrassen, komt het vuur uit de grond of gaat het in de grond, zie je het enkel of dubbel; de vuur-spiegel- kathedralen- Village neemt je mee in een feeërieke setting waar twee keer kijken nodig is, in de mooi uitgelichte light-color’s reizen de piramides als kathedraal-torens omhoog. doorlopend autonoom brandend.

duur: 3 uur

Over Vuurkunst (BE): Nederlandse kunstenares Annemarie Schoonens presenteert jaren kunst op verschillende disciplines waaronder Vuurkunst, dat door haar tot een geheel eigen, uniek concept is ontwikkelt waarmee het sinds haar komst in België, voortgezet is en tot een full-time passie is uitgegroeid. Naast vaste, mobiele en mee-doen-activiteiten/ performances voorzien ze ook, vuuropstellingen van unieke Vuur-kunstwerk-installaties. Uw park, plein, vijver, kerk-portaal, onthaal…. wordt omgetoverd door vuur-licht in sfeervolle, feeërieke setting. Groot of klein Vuur-kunstwerk waarbij de hele vormgeving in vuur en vlam kan gezet worden, maar gaat ook weer in rook op! Samen met de golven van harmonische melodieën en een sfeervolle setting zullen alle zintuigen ondergedompeld worden in een wereld van vuur-licht en muziek. Langs de route/ parcours, als onthaal, opening/ sluiting-performance, op maat/ naar omvang van uw evenement of project geeft Vuurkunst een sfeervolle en unieke ervaring, die nog lang in de herinnering blijft. Vuurkunst: de beleving van het vuur, de vlammen die ontsteken, de warmte die siddert, het vuur dat knettert, de rook sluimert, de stilte wakkert aan, het magische moment, de verwondering.

ENGLISH

Vuurkunst-performance Vuurletters “Wall of Flame”
Fire art-performance Fire Letters “Wall of Flame” Do you also want your name in Fire & Flame!? With the “Wall of Flame” your event will get a flaming start or a fiery break Fire-artwork-installation with burning Fire Letters. ±8 to 10 minutes (the installation with fire flares on both sides)

duration: 10 min.

de kathedralentorens
The cathedral towers. Surprice yourself. The fire comes out of the ground or goes into the ground. You see it single or double. The fire-mirrorcathedral village take you into a fairy-like setting. Watching twice is necessary. The pyramids rise like cathedral towers do. Continuous autonomous burning.

duration: 3 hours

About Vuurkunst (Be): The Dutch artist Annemarie Schoonens presents various disciplines, including fire art. She does not only create mobile fire shows, but also fire-artwork installations. Your park, square,
pond, church portal, reception,… She turns every place into a magical setting. She can set everything on fire, but also knows how to turn everything it into smoke again. The atmosphere suits perfectly for a reception, opening ceremony or closing performances. Fire art: the experience of the fire, the shivering warmth, the smashing fire,… A magical moment, a wonder!

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorieën: