Walkwoman

Walkwoman

Walkwoman spelen voor voorbijgangers. De uitdaging is hen erbij te betrekken. Lichaamsenergie communiceert het dansplezier en wanneer mensen stoppen om te kijken naar de dansers geven ze hen koptelefoons om de muziek te horen. Een intimiteit wordt gecreëerd binnen de afstand van het bereik van de koptelefoons. Het publiek wordt een deel van de voorstelling en neemt deze soms over. Het hectische stadsleven is even veranderd, de routine werd doorbroken.
De straat wordt een poëtische stille dansvloer en drukt het plezier van het dansen uit.

English:

Walkwoman

Walkwoman perform for passers-by. The challenge is to get them to join in. Body energy communicates the pleasure of dancing, and when people stop to look the performers offer them headphones to hear the music. An intimacy is created, within the distance of the length of the headphone lead. The audience is becoming part of the performance and sometimes taking over it! The perception of hectic city life has been altered, routine has been broken.
The street becomes a poetical silent dancefloor, communicating the pleasure of dancing.


Na verschillende podiumproducties met hedendaagse dans besloot de Frans-Zweedse choreografe Michaela Meschke de stad te transformeren in een podium, meer zelfs, een ontmoetingsplaats te maken waar beweging gebruikt wordt als een manier om te communiceren. Het gaat niet enkel om dans en dansers, maar om medeburgers te zijn, in staat om een moment van vreugde te delen en een vreemde voorbijganger uit te nodigen om te dansen.

Walkwoman startte in 2012 met te dansen in de straat. Sindsdien danste de groep op meer dan 50 plaatsen en nodigden mensen van alle nationaliteiten uit om mee te dansen in Amsterdam, Amersfoort, Brussel, Parijs, Ramallah en Stockholm.

English:

After several stage productions of contemporary dance, the french swedish choreographer Michaela Meschke decided to transform the city into a stage, and more, make it a meeting spot where movement is used as a way to communicate. It is not only about the dance and the dancers but about being fellow citizens, being able to share a moment of joy and invite a stranger to dance.

Walkwoman started dancing in the streets in 2012. Since then the group has been dancing in over 50 places, inviting people of all nationalities to dance in Amsterdam, Amersfoort, Brussels, Paris, Ramallah and soon Stockholm and the Stockholm Fringe Festival.

Andere fragmenten

Advertenties