Zazzu

2018 – Oyá

Oyá, een paradijselijke, mythische plaats met pure witte rozen, vogelzang en een eeuwige zomer. Wanneer de nacht valt en de duisternis zijn intrede doet, lichten de honderden rozen op, als een feeëriek veld.
Op deze mysterieuze locatie belichten de fonkelende rozen alle soorten liefde. Er hangt een dromerige magische sfeer, een sfeer van puurheid, liefde en warmte. Wegdromen in een sprookjesachtige omgeving.
Honderden LED-verlichte rozen. De installatie heeft een betoverend effect op de toeschouwers. Het is nog mooier wanneer de rozen ’s nachts oplichten. De hele omgeving wordt omgevormd in een romantische scène. Alles is ook aangevuld met kleurenverlichting en muziek voor een perfecte sfeercreatie. “Een feeëriek veld fonkelende rozen die alle soorten liefde belichten”.

 

 


Zazzu creëert audiovisuele installaties met hun eigen uniek verhaal,  verteld zonder enig gesproken woord. Wij geloven dat theater kan evolueren en bloeiend levendig blijft door  deze op alternatieve manieren te brengen. Voorbije jaren heeft Zazzu  zich vooral gefocust op innovatieve cross-media projecten gemengd met  traditionele technieken.

Ons grote doel is dan ook steeds om voorstellingen te brengen die  emoties kunnen losmaken. Steeds speurend naar uiterst artistieke en  technische mogelijkheden, van intieme privéfeesten tot grotere publieke  festivals, zowel binnen als in openlucht.

English:

Zazzu creates audiovisual installations with their own unique story, told without any spoken word. We believe that theater can evolve and remain vivid by performing them in these alternative ways. Recent years, Zazzu has mainly focused on innovative cross-media projects mixed with traditional techniques.

Our big goal is always to bring ideas that can evoke emotion. Always seeking for highly artistic and technical possibilities, from intimate private parties to big festivals, indoors and outdoors.


Vorige Edities

2017 – Zya

Een paradijselijke, mythische plaats met exotische bloemen, vlinders, helder water, vogelzang en een eeuwige zomer. Een idyllisch droombeeld dat dient als tegenstelling tot de drukke stad en als toevlucht tegen tijd en sterfelijkheid. De tijd lijkt er stil te staan of in ieder geval langzamer te verstrijken. Er word verteld dat er driehonderd jaar zou verstreken zijn toen een bezoeker terugkeerde naar de sterfelijke wereld…

English:

Zya

A heavenly, mythical place with exotic flowers, butterflies, clear water, birdsong and an eternal summer. An idyllic vision that serves as a contrast to the busy city and as a refuge by time and mortality. Time seems to stand still or at least slower to expiry. There is being told that three hundred years had elapsed when a visitor returned to the mortal world …