Actic

2019 – Canta XL

De Canta luxe is het oude alom bekende 45km/u wagentje dat ook op het fietspad mag rijden. Voor deze installatie nemen 2 deelnemers per keer plaats in de Canta XL, de gordels gaan om en de tomtom wordt geactiveerd. Uit de tomtom klinkt de audio: ‘probeer om te draaien’. Zodra deelnemers het stuur naar rechts draaien begint de Canta XL met kermisgeluid op de achtergrond te kantelen en om zijn as te draaien. Op deze manier komen
deelnemers in de Canta als een kip aan het spit ondersteboven te hangen. Op het moment wanneer de haren en oogleden omhoog hangen wordt er een foto binnen gemaakt van de inzittenden. Men draait verder aan het stuur en de Canta XL komt weer rechtop. Uit de tomtom klinkt: ‘bestemming bereikt’, waarna deelnemers weer veilig uit mogen stappen. Uit het dashboard rolt een bon met een unieke code. Via het invullen van deze code op de website komen deelnemers bij hun eigen foto uit. Deze is vervolgens gemakkelijk te downloaden.

duur: 1,5 uur

Over Actic (NE): Actic is een succesvolle (straat)theatergroep die al geruime tijd meedraait in het (inter)nationale straattheatercircuit. Inmiddels hebben we een aantal succesvolle acts afgeleverd, waaronder de Stille Fanfare, de Urban Safari, de World’s Smallest Escape Room en de Kiddy Ride Police Patrol. Ieder seizoen zijn we te zien in binnen- en buitenland met een aantal van onze acts. Per seizoen hebben we gemiddeld zo’n 60 speelbeurten.

ENGLISH

The Canta luxury is the old well-known 45km / h trolley that can also be used on the cycle path. For this installation 2 participants take place in the Canta XL, the belts go around and the tomtom is activated. You hear on the TomTom: ‘try to turn around’. As soon as participants turn the steering wheel to the right, the Canta XL starts to tilt in the background with a
fairground sound and turns it axis. In this way, participants in the Canta are hanging upside down like a chicken on the spit. At the moment when the hair and eyelids hang up, a picture is taken of the occupants. One continues on the steering wheel and the Canta XL comes again upright. The tomtom sounds: ‘destination reached’, after which participants can step out safely again. A receipt with a unique code rolls out of the dashboard. By filling in this code on the website, participants can easily download their photo.

duration: 1,5 hours

About Actic (NETH): Actic is a successful (street) theater group that has been playing for almost 8 years in the (inter) national street theater circuit. They created a number of successful acts, including the Pacific Fanfare, the Urban Safari the World’s Sallest Escape Room and Kiddy Ride Police Patrol . They can be seen every season in their own coutry and abroad with a number of their shows. They play a season of on average about 60 gigs.

Categorieën: