Amoukanama

2019 – Duo Limaniya

Nathalie en Alseny nemen ons mee in hun verhaal via originele acrobatische figuren, hand op hand en dans. Samen ontdekken ze het spectrum van acrobatie zonder elkaar los te laten, waar het ritme soms hoog, soms laag ligt. Waar we soms tederheid, soms passie terug vinden. Begeleid door live percussie en muziek van West-Afrika.

duur: 22 min.

2019 – Amoukanama Travels

Een dynamisch nummer van acrobatie, menselijke piramides, dans, hand op hand en live percussie. De energie van de acrobaten en het ritme van de muzikanten voeren de mensen mee in een vreugdevolle wervelwind
van tuimelingen en piramides. De acrobaten willen tonen dat moed en generositeit altijd een weg naar een oplossing bieden. Dat we ondanks verschillen in cultuur, ook verbonden zijn door onze menselijke emoties.

duur: 30 min.

Over Amoukanama (Guinea): Nathalie en Alseny leerden elkaar kennen tijdens de repetities van de show Tagadart in Frankrijk. Nathalie, bio-ingenieur en paardenartiest, leerde dankzij Alseny de passie van acrobatie kennen. Samen reisden ze naar Guinee Conakry om te trainen met de acrobaten vrienden van Alseny en uiteindelijk Amoukanama Circus op te richten. Dit jaar, na de geboorte van hun dochter, hebben ze besloten de kern van hun verhaal uit te beelden in een acrobatisch duo. Zo zie je twee mensen die zoeken naar verbinding in een wereld die hen niet altijd samen brengt. Twee mensen die helpen elkaars angsten te zien, door ze er mee te confronteren en de hand uit te reiken om ze te over-winnen. Twee mensen die tegengestelden zijn in veel aspecten, maar die via de taal van lichaam en liefde universele grond vinden waar ze elkaar echt zien en begrijpen. Twee mensen, twee culturen, twee talen.. en hun zoektocht naar verbinding, geluk en vrijheid in een wereld vol verandering… Amoukanama is Sussu voor “dat breekt niet, blijft altijd bestaan” en wordt toepasselijk uitgevoerd door een groep acrobaten die circus gekozen hebben als manier om te overleven. De groep Guineese acrobaten zijn samengekomen in België, maar allen zijn ze opgegroeid in Conakry en kennen als geen ander de harde lessen van het leven. Via hun leven als artiest willen ze hun energie, wijsheid en levensvreugde delen met een groot publiek.

ENGLISH

Duo Limaniya
Nathalie and Alseny bring a story of acrobatics, hand to hand and dance. Toghether they discover the spectrum without letting each other go. Sometimes the rhythm is high, sometimes rather low. Sometimes we find tenderness, sometimes it’s more about passion. Accompanied by live percussion and music from West Africa.


duration: 22 min.

Amoukanama Travels
A dynamic acrobatic act.with human pyramids, dance, hand on hand and live percussion. The energy of the acrobats and the rhythm of the musicians
take people into a world of tumbling and pyramids. The acrobats want to show that courage and generosity always offer a solution. Despite cultural differences, we are always connected by our human emotions.


duration: 30 min.

About Amoukanama (Guinea): Nathalie and Alseny got to know each other during the rehearsals of the Tagadart show in France. Nathalie is bio-engineer and horse artist. She got into acrobatics thanks to Alseny. Together they traveled to Guinea Conakry to train with friends of Alseny and eventually to establish Amoukanama Circus. After the birth of their daughter, they decided to portray the core of their story in an acrobatic duo. You can see two people looking for connection in a world that does not always bring them together. They try to overwin their fears by confronting each other with it. It’s about two people who are opposites in many aspects, but who find each other through bodylanguage. Two people, two cultures, two languages… and their search for connection, happiness and freedom in a world of change… Amoukanama actually means ‘if it not breaks, it always exists’. The group of Guinean acrobats gathered in Belgium, but hey all grew up in Conakry. They all dealed with a though life. By being artists, they want to share their energy and wisdom with the public.

Categorieën: