Audrey Dero en Griet Herssens

2019 – Trip tout petit

Een boekingskantoor voor kleine intieme dag-droom-reisjes Twee meisjes voeren je mee naar een zelfgekozen bestemming. Een intieme en visuele reis in een notendop die steeds vertrekt vanuit de aanwezige kantoorartikelen. Via inventief objectentheater en zelfs verassingen in de uniformpjes van de dames krijgen deze mini ontdekkingsreisjes vorm.
Eén dag-droom-reisje duurt 15 minuten per groepje (4 uur spel/dag) – 1 tot 8 personen – voor iedereen vanaf 4 jaar , Check-in: verwelkoming: elke reiziger krijgt geluidsbescherming (hoofdtelefoon), Menu: keuze van de trip, Ticket: bagage inchecken, Ticket: bagage inchecken, Transit zone: terwijl je bagage reist naar zijn bestemming, wachten op boarding
Boarding : Trip tout petit: klaar voor vertrek… je dag-droomreisje vangt aan op de tafel, onder jouw ogen, in jouw handpalm

Duur: 2 uur

Over Audry Dero en Griet Herssens (BE):
Audrey Dero is afgestudeerd aan de Brusselse theaterschool INSAS. Ze brengt visuele projecten waarin objecten en lichaamsmanipulaties met elkaar worden vermengd. Op de manier van collages en ideeënassociaties verzamelt ze verschillende materialen en technieken om een visueel verhaal naar voor te brengen. Ze onderzoekt ook het begrip ‘landschapslichaam’, een lichaam dat wordt gebruikt als theaterprent. Ze werkt met intieme decors, met kleine aantallen toeschouwers en ze integreert hen vaak in de vertoning. Recent werkte ze in de Kopergietery in Gent, waar ze samen met Christine Verheyden de vertoning ‘Verloren / Lost / Lost’ creëerde, die in bibliotheken wordt gespeeld. Ze speelt in het seizoen 2018/2019 mee in het spektakel “Veel te veel te veel” (‘Tropdetrop’) geregisseerd door Johan De Smet.

Griet Herssens begon aanvankelijk als kostuumontwerper, maar haar werk evolueerde meer en meer naar scenografie en creatie van objecten voor visueel theater. Ze werkt vaak samen met theatergezelschappen en werkte recent aan verschillende creaties voor Kopergietery (BE) en Ultima Thule (BE). Met haar vorig gezelschap Meandertaal creëerde ze ‘Paper Cuts’. Daarna maakte ze haar eerste solo- creatie met ‘Bruno’, een surrealistische pop-up-performance voor een klein publiek. In 2016 begon ze met Audrey Dero te werken en ‘Trip Tout Petit’ was geboren.

English

A booking office for small intimate day-dream trips Two girls take you to a self-chosen destination. An intimate and visual journey in a nutshell that always starts from the available office supplies. Through inventive object theater and even surprises in the ladies’ uniforms, these mini explorations are shaped one day-dream trip takes 15 minutes per group (4 hours game / day) – 1-8 people – for everyone from 4 year: Check-in: welcome: every traveler gets sound protection (headset), Menu: choice of trip, ticket: check-in luggage, Transit zone: while your luggage travels to its destination, wait for boarding, Boarding. Trip tout petit: ready for departure … your daydream- trip starts at the table ,under your very eyes, in the palm of your hand.

duration: 2 hours

About Aurdy Dero and Griet Herssens (BE):
Audrey Dero graduated from the Brussels theater school INSAS. She brings visual projects that mix objects and body manipulations. She collects different materials and techniques to bring a visual story. She also investigates the concept of ‘landscape body’, a body that is used as a theater print. She works with intimate settings, with small numbers of spectators and she often integrates them in the show. Recently she worked in the Kopergietery in Ghent, where she created the show ‘Lost / Lost / Lost’ with Christine Verheyden, which is played in libraries. She plays in the 2018/ 2019 season in the show “Far too much too much” (‘Tropdetrop’) directed by Johan De Smet.

Griet Herssens initially started out as a costume designer, but her work evolved more and more towards scenography and creating objects for visual theater. She often collaborates with theater companies and recently worked on several creations for Kopergietery (BE) and Ultima Thule (BE). With her previous company Meandertaal she created ‘Paper Cuts’. Then she made her first solo creation with ‘Bruno’, a surrealistic pop-up performance for a small audience. In 2016 Audrey Dero started working en ‘Trip Tout Petit’ was born. Griet Herssens initially started out as a costume designer, but her work evolved more and more towards scenography and creating objects for visual theater. She often collaborates with theater companies and recently worked on several creations for Kopergietery (BE) and Ultima Thule (BE). With her previous company Meandertaal she created ‘Paper Cuts’. Then she made her first solo creation with ‘Bruno’, a surrealistic pop-up performance for a small audience. In 2016 Audrey Dero started working en ‘Trip Tout Petit’ was born.

Categorieën: