Autoportante Company

2019 – Fuori al naturale

Een verhaal van liefde en (on) evenwicht. Het gaat over de routine van een stel, aan het begin van de dag, van een man en een vrouw die, elk op hun ritme, zich klaar maken voor het leven. Zij is levendig en actief, hij is meer ondeugend dan geestig. Ze ontmoeten elkaar en blijven weg van elkaar in een magische wereld. Hij zal haar uitnodigen naar zijn wereld en ze worden verliefd op het koord, in een ruimte die parallel loopt aan de werkelijkheid, waar de kracht en de wil om samen te zijn hen in evenwicht zal houden. Ze laten ons zien dat er altijd iemand naast ons kan zijn, klaar
om ons te helpen en een deel van de weg met ons te bewandelen, zelfs in een wereld die volledig buiten de werkelijkheid ligt. En zoals elk verhaal heeft ook dit een begin en een einde. Gewoonlijk sterven of trouwen de held en de heldin, nadat ze door alle avonturen zijn gegaan. Tussen de onvermijdelijkheid van de dood en de continuïteit van het leven, kiezen we steeds voor de tweede optie, waardoor nieuwe toeschouwers van het verhaal kunnen genieten.

duur: 35 min.

Over Autoportante Company (IT): Opgericht in 2013 in Turijn door twee studenten van de Vertigo Circus School, de equilibrists : Edvige Ungaro en Damian Elencwajg. De “Fuori al naturale” show is het resultaat van een maand training en onderzoek, maar vooral als een gevolg van een diepere kennis van de ander. Na een eerste tournee in Zuid- en Midden-Italië, staat het gezelschap nu op festivals en op evenementen in Europa en Zuid- Amerika waar ze een deel van hun tijd besteden aan lesgeven. Ungaro Emma Edvige: is docent ritmische gymnastiek, pizzica (Salentine traditionele dans) dans en vuurtechnieken. Artiest van het hedendaagse circus, gespecialiseerd in koorddansen. Studeerde in 2012 af aan de Cirko Vertigo School (Torino, Italië), gespecialiseerd in koorddansen en werkte samen met Sanja Konsonen, Nathalie Good, Lucas Bergandi en Sarah Schwarz. Ze is samen met Damián Elencwajg mede- oprichter van “Cia. Autoportante Company” in 2013. Damian Elencwajg: begint een opleiding aan een circusschool, terwijl hij zijn universitaire carrière voortzet. Na zijn afstuderen besluit hij om zijn artistieke activiteiten voor te nemen, en zich uitsluitend te wijden aan training en circusvoorstellingen. Na een intensieve fase van 3 maanden aan de Nationale School voor Circuskunst in Rosny Sous Bois (ENACR) in Parijs, en daarna in Barcelona, sluit hij zich aan bij de Cirko Vertigo School in Italië.

ENGLISH

The spectacle tells about a story of love and (un)balance. It talks about the routine of a couple, at the begining of their day, of a man and a women that, at diferent rythms, get themselfs ready for life. She is brisk and active, he more naughty than witty. They meet and remain apart in a wordly but magic world. He will invite her to his world, they meet each other and they fall in love on the wire, in a space parallel to reality, where the strenght and the will to be together will keep them on balance. Looking firmly forward, they will show us that always could be somebody beside us ready to help us and to walk along part of the way with us, even in a world completely outside reality. And, as every old story, this one has also a beginning and an
end. Usually, the hero and the heroine, after passing through all the adventures, they die or get married; between the unavoidance of death and the contiunity of life, we always chose the second option, allowing at the same time new spectators to enjoy the story.

duration: 35 min.

About Autoportante Company (IT): Created in 2013 in Turin by two students of Vertigo Circus School, Cia. Autoportante is formed by the equilibrists of the tihghwire Edvige Ungaro e Damian Elencwajg. The “Fuori al naturale” show born as the result of month of training and research, but above all as a consequence of a deeper knowledge of the other. After an initial tour in southern and central Italy, the company works now at festivals and events in Europe and South America devoting part of their time also to teach. Ungaro Emma Edvige: Federal Instructor on Rhythmic gym, pizzica (Salentine traditional dance)
dancer and fire techniques. Artist of contemporary circus, specialized in tightwire. Graduated in 2012 at Cirko Vertigo School (Torino, Italy), specialized in tightwire and perfectionated with Sanja Konsonen, Nathalie Good, Lucas Bergandi and Sarah Schwarz. Cofounded with Damián Elencwajg the Cia. Autoportante Company in 2013, performing in Italy, Portugal and Argentina. Damian Elencwajg: approaches circus after being fired from his office work. He begins to study in a circus school, while continuing his universitary career. After graduation he decided to priorize his artistic activity, devoting himself exclusively to training and circus performance. After an intensive stage of 3 months at the National School for Arts of the Circus at Rosny Sous Bois (ENACR) in Paris, and afterwards in Barcelona, he enters the Cirko Vertigo School in Italy.


Categorieën: