Het Praxicologisch Genootschap

2019 – De Grootsche Mysteriën Der Heelal Ontluisterdt.

Het gebeuren speelt zich af bij en in de tent. 2 personages: 1 man, 1 vrouw. Look : Fin de Siècle, Art Nouveau, Brocante. De wachtende mensen krijgen schaar, voorgedrukte vintage afbeeldingen, touw en lijm, waarmee ze hun eigen thaumascoop kunnen maken. (schijfje met beeld aan beide kanten. Dit draait tussen twee touwtjes, waardoor de kijker één volledig beeld ziet). De bezoekers gaan per vijf binnen. De eerste vijf vormen een deel van het decor. Dan komen de volgende 5 mensen binnen, die rondkijken en het verhaal beluisteren.
Ondertussen wordt het verhaal verteld over het ontstaan van de aarde… Om af te sluiten gaan de decormensen als eerste buiten en de vijf andere nemen hun plaats in en worden decor. Zo is iedereen ongeveer een tiental minuten binnen. Een curiosum mini museum, waarin sommige bezoekers tijdens (een deel van) hun bezoek zelf het curiosum zijn. Het draait allemaal rond optisch bedrog, oude machines, een His Master’s voice platendraaier op 78 toeren, .. met een hoog Cirkus Ronaldo gevoel. Zeer down to earth maar het werkt.

duur: 1 uur

Over Het Praxicologisch Genootschap (BE): Het Praxicologisch Genootschap: Stichting ter verlichting der Mensheid heeft zich tot doel gesteld, de onwetendheid der Menselijke Soort ter harte te neemen. Teneinde de Wereldbevolking te bevrijden van haar Verdwaazing en dwaalende Geest, hebben de Leeden van het P.G. twee hunner Acolieten uitgezonden met eene reizende tentoonstelling. In de beslooten ruimte zullen de bezoekers aan de hand van omstandige explicatie en visuele demonstratie hunne inzichten in het Onstaan van den Weereldt en de Creatie van het Heelal kunnen verruimen ende corrigeeren. Daartoe zullen volgende opstellingen aanwezig zijn: De Fenakistiscoop – De Praxinoscoop – De Zooötroop – De Stereoscoop – De Caleidoscoop – De Periscoop – De Thraumostroop. Daarenboven zullen onomstootelijke bewijzen aangeleverd worden van Buitenaardsch Leeven. Het Praxicologisch Genootschap beschikt naamelijk over niet minder dan 5 (vijf !) Levende extraterrestriale entiteiten, die tijdens het besloten bezoek met eigen Oog aanschouwd zullen kunnen worden.

ENGLISH

The show takes places in and round a tent. There are 2 characters: 1 man, 1 woman, Their look: Fin de Siècle, Art Nouveau, Brocante. The visiters get scissors, preprinted vintage images, rope and glue. They can use those materials to make their own thaumascoop (a disc with an image on both sides. This runs between two strings, so the viewer sees one complete picture. The visitors enter in groups of 5 persons. The first group becomes a part of the décor. Then the next group comes in. They look around an listen to the story. In the meanwhile, the story is told about the origin of the earth… To finish, the people that were part of the decoration leave and the other five take their place to become décor as well. So everyone is in for about ten minutes. A mini museum, in which some of the visitors play the leading role themselves. It’s all about optical illusion, old machines and a His Master’s Voice record player,…with a high Cirkus Ronaldo feeling. Very down to earth, but it works.

duration: 1 hour


About The praxicological Society (BE): Foundation for the illumination of Humanity wants to take care of the ignorance of the Human Kind. Two members are sent out with a travelling exhibition in order to free the world population from its bluster and desperate spirit. The visual demonstration helps the visitors to gain insight into the origin of the world. The following setup will be present: The Fenakistiscoop – The Praxinoscoop – The Zooötroop – The Stereoscoop – The Caleidoscoop – The Periscoop – The Thraumostroop. The praxicological Society will prove the existence of extraterrestrial life. During the show, the visitors get in touch with 5 extraterrestrial entities.
Categorieën: