Les Ateliers Denino – Cie de l’Echelle

2019 – Le Grand Théâtre Mécanique

Le Grand Théâtre Mécanique Denino is een echte machine met het geluid van een machine in een grote doos. In een authentiek miniatuur Italiaans theater van 700 stoelen met publiek en hun show. De kamer is vol maar er elke sessie blijven er tien plaatsen over, van baden tot kippenhokken. Zoals in alle theaters zal iedereen een andere visie hebben, maar waar ze ook wonen, we zullen de menigte horen en de acteurs heel goed zien spelen. Een theater met het onthaal, klanten die te laat komen, technici op het werk, winkels, publieke entertainers, acteurs van niet meer dan drie centimeter hoog, en het applaus. Dus laat je ogen een prachtige unieke miniatuurwereld vol poëzie ontdekken!

duur: 25 min.

Over Les Ateliers Denino – Cie de l’Echelle (FR.): In 1994 werd Compagnie de l’Echelle geboren onder de impuls van Bettina Vielhaber. Na een theateropleiding in Duitsland was Bettina Vielhaber voorbestemd om clown te spelen. Onderweg kwam ze in aanraking met de wereld van het poppenspel. Ze zag onmiddellijk de artistieke expressiemogelijkheden: de magie, de emotie, het leven dat je inademt, de gevoelens, haar eigen gevoelens en de behendigheid van deze kleine poppen. Gefascineerd door de blikken van kinderen, gaat ze terug naar haar kindertijd en bouwt ze shows. Ze werkt met thema’s die haar dierbaar zijn en die ook deel uitmaken van onze herinneringen, zoals leren groeien, zichzelf accepteren, moeilijkheden accepteren, liefhebben en leren dat je op een dag moet vertrekken . Haar pad leidde haar naar India, waar ze andere culturen zal leert kennen. In 2001 ontmoette ze een danseres Madeleine Candéla, met wie ze alle subtiliteiten van lichaamstaal leert kennen en die haar in elk van haar creaties zal begeleiden. Dit is het begin van Compagnie de l’Echelle…Vervolgens zal het gezelschap toetreden tot het Atelier Denino: een straatbedrijf, met een ander universum, een ander contact met het publiek, een rijke ervaring en de mogelijkheid voor nieuwe
creaties parallel aan hun eigen werk. Dit is het verhaal van de Compagnie de l’Echelle, vol vrienden, ontmoetingen en liefde.

ENGLISH

Le Grand Théâtre Mécanique Denino is a real machine with the sound of a machine in a big box. In an authentic miniature Italian theater of 700 chairs with audience and their show. The room is full but every session there are ten places left, from baths to chicken coops. As in all theaters, everyone will have a different vision, but wherever they live, we will hear the crowd and see the actors play very well. A theater with the recption, late customers, technicians at work, shops, public entertainers, actors no more than three centimeters high, and the applause. So let your eyes discover a beautiful unique miniature world full of poetry!

duration: 25 min.


About Les Ateliers Denino – Cie de l’Echelle (FR.): In 1994 Compagnie de l’Echelle was born under the impulse of Bettina Vielhaber. After a theater education in Germany, Bettina Vielhaber was destined to play clown. Along the way she came into
contact with the world of puppetry. She immediately saw the artistic expression possibilities: the magic, the emotion, the life you breathe, the feelings, her own feelings and the dexterity of these little dolls. Fascinated by the looks of children, she goes back to her childhood and builds shows. She works with themes that are dear to her and that are also part of our memories, such as learning to
grow, accepting oneself, accepting difficulties, loving and learning that one day you have to leave. Her path led her to India, where she will get to know other cultures. In 2001 she met dancer Madeleine
Candéla, with whom she learns all the subtleties of body language and who will accompany her in all of her creations. This is the beginning of Compagnie de l’Echelle … The company will then join the Atelier Denino: a street company, with a different universe, a different contact with the public, a rich experience and the possibility for new creations parallel to their own work. This is the story of the Compagnie de l’Echelle, full of friends, encounters and love.

Categorieën: