Lucas Escobedo Company

2019 – The handimen

De Handimen zijn in de buurt. Gewapend met alles wat nodig is om alles te kunnen herstellen. Een heel leven toegewijd aan ten dienste staan heeft hen tot ware vakmensen gemaakt, een onfeilbaar paar, door de jaren heen gesmeed door hun job die ze zeer fier uitvoeren. Met hen vergeleken is MacGyver een amateur. Blijf echter niet te lang staan bij jouw eerste impressie. Hun kunst bestaat er niet enkel in om dingen te herstellen. Achter hun schorten, gereedschapskisten, de oude radio, de ladder die ze meedragen of hun laarzen schuilen veel verrassingen. The Handimen bieden een absurde zin voor humor vol magische momenten, geestige choreografieën en tedere momenten. Ga op straat om hen te bekijken.

duur: 25 min.

Over Lucas Escobedo Company (SP.): Het gezelschap werd in 2011 opgericht door Lucas Escobedo. Deze Spaanse artiest begon zijn carrière als jongleur. Later studeerde hij acteren, gespecialiseerd in maskers, poppentheater en objecttheater. Zijn brede ervaring leidt hem naar het regisseren van zijn eigen shows en voorstellingen van andere gezelschappen. In 2011 richt hij zijn eigen gezelschap op, oorspronkelijk Lucas Locus genaamd en brengt zijn eerste voorstelling “Boiiiing”, een jongleershow met botsende ballen. In 2015 brengt hij zijn eerste lange show “Room 801”, geregisseerd door Piero Steiner, Joan Cusó en hemzelf. “The Handyman”, een komische show met expressieve maskers gaat in 2018 in première op de Feria de Artistas Callejeros Umore Azoka de Leioa. Als jongleur wint hij de Carpa de Plata 2016 en de prijs van de Chile Producers and Circus Artists Association in La Habana Circuba Festival, gevolgd door een toer van meer dan 40 voorstellingen in Centraal Amerika. Hij combineert zijn eigen projecten met samenwerkingen met andere gezelschappen zoals Nueveuno Circo, Circo de los Horrores, Teatro Circo Price and Cía. La Debacle. Hij is de regisseur van La Trocola Circ, Cía.Aérea de Teatro en werkte samen met Acrob{cia Mínima, Bot Project, Cía. Alodeya, Don Davel en leidt de nieuwe voorstelling van Teatro Escalante.

ENGLISH

The Handimen are in the neighbourhood. They are equipped with everything necessary to fix anything. A whole life dedicated to maintenance services has turned them into true professional handymen, an infallible pair forged over the years through their job which they exhibit very proudly. In comparison, MacGyver is quite the amateur. Don’t be carried along by the first impression though. Their art might not just reside in fixing things. Many surprises await behind those aprons, those toolboxes, that old radio cassette player, the ladder they carry or their working boots. The Handimen offer an absurd sense of humour full of tumbles, magical moments, funny choreographies and scenes filled with tenderness for the audience’s delight. Go out in the streets and look for them. You might find them anywhere up to their old tricks.

duration: 25 min.

About Lucas Escobedo Company (SP.): The company is created in 2011 by Lucas Escobedo. This Spanish artist starts his career as a juggler. Later, he studies acting, specialising in masks, puppetry and objects theatre. His wide experience in performing arts gets him to direct his own shows as well as directing for other companies. In 2011 he founds his company, initially called Lucas Locus, with his first show “Boiiiing”, a juggling act with bouncing balls. In 2015 he presents his first long show, “Room 801”, co-directed by Piero Steiner, Joan Cusó and himself. In 2018 The Handymen, a comedy show with expressive masks, premieres in the Feria de Artistas Callejeros Umore Azoka de Leioa. As a juggler, he wins the Carpa de Plata 2016 and the Prize from the Chile Producers and Circus Artists Association in La Habana Circuba Festival, followed by a tour of over 40 performances all around the Central American country. He combines his personal projects with other collaborations with other companies such as the circus company Nueveuno Circo, Circo de los Horrores, Teatro Circo Price and Cía. La Debacle. As a director, he’s been charged to conduct the new production of Teatro Escalante. He’s also the director of La Trocola Circ, Cía.Aérea de Teatro and he collaborated with Acrob{cia Mínima, Bot Project, Cía. Alodeya, Don Davel.

Categorieën: