Evolplays asbl – Les Espaces Cyclophones de François CYS

2019 – Les Espaces Cyclophones

Interactieve geluidsinstallaties. Vreemde geluiden klinken. Men is verbaasd, luistert aandachtig en komt dichter … om een ongewone opstelling van fietsen, badkuipen, buizen, stethoscopen en wastafels te ontdekken. De installatie kan worden opgezet in tuinen, op pleinen, in straten, in kerken, parken, musea,… en past zich perfect aan binnen de omgeving en het publiek.

Vél’eau: Een badkuip dient als waterreservoir, een fiets als pomp, een scheprad als drijfveer voor de geluidmakers…

Cycloscopes: Een tiental omgevormde fietsen worden een speeltuin om te ontdekken met een stethoscoop. Kras, schrob, sla, beweeg het wiel om geluid te produceren.

Cyclo-dynamo: een elektroakoestisch toestel vormt
elektriciteitssignalen om tot geluidsgolven. Ze worden gepresenteerd in verschillende vormen en kunnen zowel vast op 1 plaats als in beweging worden gebruikt.

duur: 3 uur

Over Evolplays asbl (BE.): François Cys, geboren in Duinkerke in 1979, combineert de kwaliteiten van onderzoeker, uitvinder, muziekliefhebber en klusjesman. Zijn creaties behoren niet tot een stroming, maar willen de kijker simpelweg aanmoedigen om het eigen creatieve potentieel te ontdekken en zich te amuseren. Nadat hij als meubelmaker had gewerkt, begon hij de transformatieve mogelijkheden van alledaags objecten te verkennen. Hij ging op zoek naar de relaties die kunnen gelegd worden tussen die objecten en lichaamsbewegingen, ritmische dynamiek en akoestische verschijnselen. Sinds 2004 ontwerpte hij een reeks speelse installaties met objecten waarvan hij de oorspronkelijke functie omvormt. Fietsen, badkuipen, pompen of wetenschappelijke instrumenten worden zo het onderwerp van multi-sensorische ontdekkingstochten, vaak interactief met het publiek. Dit met uitzondering van de installaties die deel uitmaken van zijn vlaggenschip “Les Espaces Cyclophones”. François experimenteert met geluid in al zijn vormen binnen de non-profit organisatie Evolplay en de groep “Dame dame Tambourine”.

ENGLISH

Interactive Sound Installations. Strange sounds resonate… One wonders, listens closely, approaches… and then one discovers an unusual arrangement of bicycles, bathtubs, tubes, stethoscopes, and sinks…Les Espaces Cyclophones can be set up in gardens, squares, streets, churches, parks, museums, towns… and it adapts wonderfully to the environment and the audience.

Vél’eau: A bathtub serves as a water reservoir, a bicycle acts as a pump, a paddle wheel drives the sound devices…

Cycloscopes: Ten or so transformed bicycles become a play area to explore, using a stethoscope. Scratch, scrub, pinch, throw the wheel…

Cyclo-dynamo: The Cyclo-dynamos use an electro-acoustic device which transforms an electrical signal into sound frequencies. Available in various forms, they can be fixed or free to move around.

duration: 3 hours

About Evolplays asbl (BE.): Born in 1979 near Dunkirk (northern France), François Cys is a researcher, inventor, music lover and an eccentric jack of all trades. The sole objective of his inventions is to entertain us and encourage us to develop our creative potential. After having been a cabinetmaker, he began by exploring different ways of transforming everyday objects and also the relationship that can be created between body movements, mechanical dynamics and acoustic experiences. Since 2004, he has taken objects and modified their purpose in order to create a range of amusing installations. Bicycles, bathtubs, pumps or even scientific instruments can become the medium for multi-sensory discoveries, which are often an interactive experience. Besides the interactive installations that are found mostly in his main project Les espaces Cyclophones, François Cys experiments with sound in all its forms within the non-profit association Evolplay and the group Dame dame tambourine.Categorieën: